Standarde ISO

ISO 14001 – Analiza de mediu preliminara

Primul pas in elaborarea unui sistem de management al mediului ISO 14001 consta in derularea unei analize de mediu preliminara. Acest demers permite definirea stadiului in care se gaseste o organizatie referitor la aspectele de mediu, concomitent cu elaborarea unui parcurs in acest domeniu pentru companie. Trebuie acoperite patru aspecte fundamentale: 1. Analiza problematicii de […]

15th April 2015

ISO 14001 – Monitorizarea si masurarea

In vederea gestionarii corespunzatoare a sistemului ISO 14001 pentru managementul mediului inconjurator, trebuie efectuate masuraratori ale performantei acestuia, in vederea colectarii de date pentru actiuni ulterioare. Sunt necesare proceduri ISO 14001 care sa descrie modalitatea in care organizatia va monitoriza si masura parametrii cheie ai operatiilor derualate. Acesti parametrii se refera la oparatii care pot […]

8th March 2015

Responsabilitate si autoritate (ISO 9001, sectiunea 5.5.1)

ISO 9001 Responsabilitatile si autoritatile pentru gestionarea sistemului de management al calitatii al unei organizatii si relatiile intre diversele structuri de autoritate urmeaza a fi “definite si comunicate” la nivelul intregii organizatii, conducerea de varf a companiei avand responsabilitatea garantarii indeplinirii acestei misiuni. ISO 9004 Se recomanda ca managementul de varf sa “defineasca si sa […]

11th February 2015

ISO 9001 – Documente de referinta, Termeni si definitii

In ce constau cerintele ISO 9001 ? In cadrul ISO 9001:2008 se face referinta doar la standardul ISO 9000:2005. In cadrul sectiunii 3 a standardului ISO 9000 regasim termenii si definitiile utilizate in cadrul familiei de standarde ISO 9000. Cand un termen definit in ISO 9000 este utilizat in cadrul ISO 9001, definitia regasita in […]

13th November 2014

Politica de mediu – Cerinta ISO 14001

Detalierea Sectiunii 4.2 a ISO 14001 – Politica de mediu Organizatia trebuie sa detina o politica ori o declaratie de angajare, elaborata de managementul superior, cu privire la domeniul unde se aplica sistemul de management al mediului ISO 14001. In general, aceasta consta intr-o declaratie rezumativa, care fundamenteaza intregul sistem de management al mediului ISO […]

23rd September 2014

Cele mai noi standarde ISO pentru evaluarea conformitatii

Cele mai noi standarde ISO/IEC pentru evaluarea conformitatii sunt disponibile acum online/ Va recomandam sa va asigurati aplicarea celor mai noi practici si abordari cu noua colectie online de standarde cu privire la evaluarea conformitatii, pentru a evita riscurile asupra propriei afaceri si a relatiei cu partenerii comerciali. Noua colectie contine standarde ISO acoperind cele […]

11th June 2014

Sistemul de management al calitatii – Cerinte generale

Ghid de implementare ISO 9001: Sistemul de management al calitatii – Cerinte generale (4.1) Sectiunea 4.1 – Cerinte generale Sinteza ideilor principale ISO 9001 Organizatia trebuie sa dezvolte, sa documenteze, elaboreze si sa intretina un sistem de management al calitatii concomitent cu imbunatatirea continua a eficientei acestuia prin intermediul a sase activitati, incluzand identificarea proceselor […]

24th March 2014

Ce sunt ISO 9003 si ISO 9004 ?

Ce reprezinta ISO 9003 ? ISO 9003 este o versiune care nu mai este in uz a standardului ISO 9001. Versiunea curenta a standardului este ISO 9001:2008. La momentul actual nu mai exista un document cu numerotatia ISO 9003. Ce este ISO 9004 ? ISO 9004 este un document orientativ, un ghid cu linii directoare […]

2nd September 2013

Auditorii sistemelor de management al inregistrarilor

ISO 19011 2011 Anexa A.5 – Cunostinte si abilitati pe care ar trebui sa le detina auditorii sistemelor de management al inregistrarilor Potrivit Anexei A.5 a standardului ISO 19011 2011, auditorii care intentioneaza sa examineze sisteme de management al inregistrarilor: • Trebuie sa detina cunostinte si abilitati in domeniul managementului inregistrarilor si • Trebuie sa […]

26th July 2013

ISO 9001 – Reprezentantul managementului

Reprezentantul managementului in cadrul standardului de management al calitatii ISO 9001:2008 Una din cerintele standardului ISO 9001:2008 se refera la numirea de catre conducerea de varf a organizatiei implementatoare a unui membru al conducerii pentru a desfasura activitatea de reprezentant al managementului pentru sistemul de management al calitatii din cadrul companiei. Detaliind asupra acestei cerinte, […]

24th May 2013