Certificare ISO 14001

Certificat ISO 14001 pentru Managementul mediului

Conformitatea cu seria de certificari ISO 14001 scoate in evidenta aderarea la standardele pentru managementul mediului dezvoltate de Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO). ISO este unul dintre pricipalii dezvoltatori de standarde voluntare din lume. Standardele certificabile din familia ISO 14000 sunt concepute cu scopul de a oferi o platforma de dezvoltare recunoscuta international pentru gestionarea, masurarea, evaluarea si auditarea performatei legate de mediu.

O certificare ISO 14001 : 2004 vizeaza sa puna la dispozitia organizatiilor elementele unui sistem eficient de management al mediului (SMM) care poate fi integrat in alte cerinte de management si mai vizeaza sa ajute organizatiile sa isi atinga telurile ambientale si economice.

Cerinte ISO 14001

Acest standard international specifica cerintele unui sistem de management al mediului care permite unei organizatii sa isi dezvolte si sa isi implementeze (implementare ISO 14001) o politica si obiective care iau in considerare cerintele legislative si informatiile despre aspectele ambientale semnificative. Standardul ISO 14001 fost conceput pentru a fi aplicat de toate tipurile si marimile de organizatii si pentru a se potrivi diverselor conditii geografice, culturale si sociale. Scopul general al acestui standard international este de a sprijini protectia mediului si de a preveni poluarea, in acord cu nevoile socio-economice.

Acest standard international se bazeaza pe o metodologie cunoscuta sub denumirea Planifica-Executa-Verifica-Actioneaza (Plan-Do-Check-Act – PDCA). PDCA poate fi descrisa pe scurt dupa cum urmeaza:
Planifica: se refera la stabilirea obiectivelor si proceselor necesare obtinerii unor rezultate care sunt in acord cu politica de mediu a organizatiei;
Executa: se refera la implementarea proceselor / implementare ISO 14001;
Verifica: se refera la monitorizarea si masurarea proceselor fata de politica, obiectivele si telurile ambientale, la cerintele legale si alte cerinte, ca si la raportarea rezultatelor.
Actioneaza: se refera la luarea deciziilor privind imbunatatirea continua a performantei sistemului de management al calitatii.

Pentru a obtine o certificare ISO 14001, organizatiile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• Sa isi elaboreze o politica ambientala adecvata (prin resurse interne ori cu ajutorul unei firme de consultanta ISO 14001);
• Sa identifice aspectele legate de mediu din trecutul organizatiei, activitatile planificate sau in curs de desfasurare, produsele si serviciile, cu scopul de a determina semnificatia impactului acestora asupra mediului;
• Sa identifice cerintele legilor in vigoare si alte cerinte la care subscrie organizatia;
• Sa identifice prioritatile si sa isi fixeze obiectivele ISO 14001 si telurile ambientale corespunzatoare;
• Sa isi elaboreze o structura si un program sau mai multe programe pentru a-si implementa politica si a-si atinge obiectivele si telurile;
• Sa inlesneasca planificarea, controlarea, monitorizarea, masurile preventive si corective, activitatile de auditare si de analiza pentru a se asigura ca ele sunt conforme politicii si ca sistemul de management al mediului este in continuare cel adecvat;
• Sa fie capabile sa se adapteze diverselor circumstante cand acestea se schimba.

Avantaje certificare ISO 14001 : 2004:

1. Imbunatatirea proceselor;
2. Reducerea costurilor legate de mediu;
3. Imbunatatirea relatiilor cu organismele de reglementare;
4. Imbunatatirea relatiilor cu asiguratorii, investitorii si pietele financiare;
5. Imbunatatirea produselor;
6. Avantaje de marketing;
7. Imbunatatirea controlului asupra pasivului;
8. Reducerea costurilor asociate cu respectarea reglementarilor;
9. Protejarea imaginii si numelui companiei;
10.Demonstrarea unui management responsabil.