Certificare ISO

Scris de Advisor pe December 28th, 2010 in Articole

Ce presupune procesul de certificare ISO?

1) Certificarea ISO
Procesul de certificare ISO reprezinta un intrument de management folosit pentru a asigura faptul ca politicile firmei sunt in concordanta cu standardele internationale de calitate ISO; ca urmare a acestui proces o firma sau societate se poate numi ca este certificata ISO; termenul de certificare ISO semnifica faptul ca politicile si procedurile ISO ale companiei au fost aprobate de un inregsitrator sau organism de certificare ISO acreditat.

2) Auditul de certificare ISO
Cand o firma considera ca politicile si procedurile ISO operationale interne sunt in concordanta cu cerintele de certificare ISO (cerintele standardului ISO de refetinta), ea poate porni procesul de certificare ISO prin selectia unui organism de certificare ISO – o companie independenta care desfasoara inspectii si audituri in numele ISO.

Reprezentantul companiei certifcatoare ISO va realiza un audit in vederea determinarii faptului ca procedurile si politicile companiei indeplinesc cerintele de certificare.

Certificarea ISO este valida de-a lungul a trei ani, necesitand audituri periodice de verificare.

3) Audituri de verificare
Dupa obtinerea acestui certificat ISO, reprezentantul inregistratorului acreditat se va intoarce periodic (de obicei la intervale de 6 luni la un an) pentru a determina daca compania respecta in continuare cerintele certificarii.

Aceste vizite reprezinta audituri de verificare, putand fi la fel de detaliate ca si auditul de inregistrare ISO, incluzand inspectii de verificare a conformitatii cu orice fel de schimbari care au intervenit asupra standardelor ISO de la ultimul audit.