Sistemul de management al calitatii – Cerinte generale

Scris de Advisor pe March 24th, 2014 in Standarde

Ghid de implementare ISO 9001: Sistemul de management al calitatii – Cerinte generale (4.1)

Sectiunea 4.1 – Cerinte generale

Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Organizatia trebuie sa dezvolte, sa documenteze, elaboreze si sa intretina un sistem de management al calitatii concomitent cu imbunatatirea continua a eficientei acestuia prin intermediul a sase activitati, incluzand identificarea proceselor necesare, asigurarea faptului ca resursele si informatiile adecvate sunt disponibile pentru a sprijini atat procesele in sine cat si monitorizarea lor, obtinerea rezultatelor asteptate si imbunatatirea continua a proceselor prin intermediul actiunilor implementate. Toate activitatile conexe trebuie sa se conformeze cerintelor ISO 9001. In cazul existentei activitatilor externalizate cu efecte asupra produselor companiei, sistemul de management al calitatii trebuie sa includa specificatii care sa asigure faptul ca organizatia are control asupra proceselor implicate. In cadrul unei note se precizeaza procesele care ar trebui sa fie incluse in cadrul sistemului de management al calitatii.

ISO 9004

Se prezinta orientari cu privire la activitatile pe care conducerea de varf ar trebui sa le urmeze pentru a pune bazele unei organizatii orientate spre client si pentru a indruma organizatia si sistemul de management aferent catre imbunatatirea continua si ridicarea nivelului de performanta. Anexele A si B ofera indrumari cu privire la autoevaluare si imbunatatirea proceselor.

Cerintele documentare

• Nu exista cerinte legate de documente specifice cu toate ca in cadrul acestui paragraf sunt prezentate aspecte care au legatura si influenteaza alte cerinte din cadrul ISO 9001 care au legatura cu documente specifice sistemului de management al calitatii.
• Retineti faptul ca procesele trebuie sa fie definite cu claritate, intr-o maniera secventializata, prezentandu-se interactiunile dintre diverse etape si celelalte procese definite. Va fi necesara documentarea operatiunilor organizatiei.
• Procesele definite trebuie sa includa toate activitatile de administratie si management.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Sitemul de management al calitatii a fost elaborat, documentat, implementat si mentinut corespunzator ?

• Au fost identificate procesele care sunt necesare pentru mentinerea sistemului de
management al calitatii ?
• A fost demonstrata de catre organizatie imbunatatirea continua ?
• Are control organizatia asupra proceselor care sunt externalizate ?

Rezumatul activitatilor legate de management

Conducerea de varf a organizatiei trebuie:

• Sa defineasca sistemele si procesele
• Sa se asigure ca acestea sunt intelese si gestionate corespunzator
• Sa asigure controlul eficient al proceselor
• Sa utilizeze date pentru a evalua performanta

Conducerea de varf a organizatiei trebuie sa urmeze urmatoarele principii ale sistemului de management al calitatii, necesitand:

• Sa aiba o veritabila orientare catre client
• Sa demonstreze lidership-ul
• Sa implice angajatii
• Sa utilizeze o abordare procesuala
• Sa utilizeze o abordare sistemica
• Sa tinda catre imbunatatirea continua
• Sa isi bazeze deciziile pe fapte si date
• Sa cultiveze relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

Rezumatul actiunilor:

1. Identificarea proceselor necesare
2. Stabilirea etapelor si interactiunii dinte aceste procese
3. Identificarea criteriilor si metodelor pentru derularea eficienta a acestor procese
4. Asigurarea informatiilor disponibile pentru a sprijini derularea si monitorizarea acestor procese
5. Masurarea, monitorizarea si analiza acestor procese
6. Introducerea de masuri pentru realizarea imbunatatirii continue