ISO 19011- ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului

Scris de Advisor pe August 3rd, 2015 in Standarde

Standardul ISO 19011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului, a fost publicat in octombrie 2002 ca raspuns la cererea pentru o serie de clarificari si indrumari legate de auditarea sistemelor de management combinate.

Standardul ISO 19011 prezinta in detaliu o serie de indrumari cu privire la auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau al mediului. Obiectivul standardului este de a permite organizatiilor care folosesc documentul sa faca economii semnificative financiare, de timp si de efort prin:

• Evitarea confuziilor intre obiectivele programului de mediu si cel de calitate
• Asigurarea faptului ca raportele auditului urmeaza cea mai buna structura tematica si acopera toate informatiile relevante
• Securizarea armonizarii intre obiectivele auditurilor individuale in cadrul unui program de audit
• Evaluarea competentei membrilor echipei de audit in conformitate cu criterii relevante
• Reducerea dublarii efortului la derularea auditurilor combinate de calitate/mediu

Standardul ISO 19011 a fost elaborat astfel incat organizatiile sa poate derula in mod eficient audituri utilizand indrumarile detaliate continute de document. In cadrul standardului se prezinta patru decizii critice pentru planificarea eficienta, derularea si evaluarea auditurilor de calitate si/sau mediu:

1. Explicarea clara a principiilor auditarii sistemelor de management
2. Sugestii legate de competenta si modalitatea de evaluare a auditorilor
3. Indrumari legate de gestionarea programelor de audit
4. Indrumari cu privire la derularea auditurilor interne si externe

Documentul contine un set de principii care sprijina derularea unor audituri eficiente ca urmare a faptului ca se concentrează asupra proceselor de bază ale managementului de audit. Standardul ISO 19011 poate fi utilizat la auditarea oricarui tip de sistem de management.