Responsabilitate si autoritate (ISO 9001, sectiunea 5.5.1)

Scris de Advisor pe February 11th, 2015 in Standarde

ISO 9001

Responsabilitatile si autoritatile pentru gestionarea sistemului de management al calitatii al unei organizatii si relatiile intre diversele structuri de autoritate urmeaza a fi “definite si comunicate” la nivelul intregii organizatii, conducerea de varf a companiei avand responsabilitatea garantarii indeplinirii acestei misiuni.

ISO 9004

Se recomanda ca managementul de varf sa “defineasca si sa comunice” responsabilitatile si autoritatile, o serie de angajati fiind imputerniciti sa-si aduca contributia la indeplinirea obiectivelor de calitate.

Cerintele de documentare

Trebuie sa fie realizate urmatoarele documente:

• Organigrama organizatiei
• Fisele posturilor
• Alte documente care definesc autoritatea si gradul de responsabilitate al fiecarui post din cadrul organizatiei

Intrebari utile pentru auditul intern

• Responsabilitatile si limitele de autoritate sunt definite si comunicate astfel incat sa faciliteze managementul calitatii?
• Sunt obiectivele calitatii in concordanta cu politica de calitate predefinita si ofera ele dovezi masurabile ca organizatia indeplineste respectiva politica?
• Sunt definite si comunicate responsabilitatile si autoritatile personalului pentru a facilita eficienta managementului calitatii?

Rezumatul activitatilor de management legate de responsabilitate si autoritate

• Procesele din cadul organizatiei trebuie sa permita personalului sa contribuie la atingerea obiectivelor calitatii, aliniind sistemul afacerii organizatiei cu sistemul de management al acesteia.
• Nu toate obiectivele calitatii vor fi potrivite si abordabile de catre intreg personalul; in consecinta conducerea de varf a organizatiei trebuie sa furnizeze indicatii si sa demareze procese prin intermediul carora obiectivele pot fi definite si alocate unor anumite structuri organizationale si unui grup specific de angajati.

Rezumatul actiunilor legate de responsabilitate si autoritate

Conducerea superioara trebuie sa se asigure ca responsabilitatile si autoritatile specifice sunt definite si comunicate in cadrul intregii organizatii.

1. Definirea responsabilitatilor si autoritatilor utilizand:
1.1 Organigramele
1.2 Fisele posturilor
1.3 Dosare dedicate continand CV-uri, inregistrari ale programelor de pregatire profesionala etc

2. Comunicarea informatiilor intocmite in etapa anterioara