Directiva 92 / 46 / EEC

Scris de Advisor pe October 19th, 2008 in Legislatie

Directiva 92 / 46 / EEC
Reglementari privind sanatatea pentru productia si plasarea pe piata a laptelui brut, laptelui tratat prin
incalzire si a produselor pe baza de lapte

Dl. Luc Van Looveren
Euro Info Centre BE002 ANTWERPEN

Aceasta Directiva:
Stabileste regulile pentru productia si plasarea pe piata a laptelui brut, laptele de baut tratat prin incalzire, laptele pentru productia de produse pe baza de lapte si produsele pe baza de lapte pentru
consumul uman

Reguli de productie pentru laptele brut Laptele brut poate fi folosit pentru productia de produse pe baza de lapte sau laptelui de baut tratat prin incalzire numai daca (Art. 3):
– provine din animale si unitati care sunt verificate la intervale regulate de autoritati competente (Art. 13-1);
– este verificat (Art. 10-2, Art. 14, Art. 15) si corespunde standardelor (Annex A – Chapter IV);
– indeplineste conditiile (Anexa A – Cap.I)
– provine din unitati care indeplinesc conditiile (Anexa A
– Cap. II);- indeplineste cerintele de igiena (Anexa A – Cap. III)

Reguli de productie pentru laptele brut Anexa A: Cerinte privind aceptarea laptelui brut pentru tratament si/sau stabilimente de procesare
Capitol I:Cerinte pentru sanatatea animalului
Capitol II: Igiena unitatii
Capitol III: Igiena in mulgere, colectarea laptelui brut si transportul lui de la unitatea de productie la centrele de colectare sau standardizare sau la stabilimentele de tratare sau procesare – Igiena personalului
Capitol IV: Standarde care trebuie respectate pentru colectarea laptelui brut de la unitatile roducatoare sau pentru acceptarea la stabilimentele de tratare sau procesare

Plasarea pe piata a laptelui brut Cerinte:
– Art. 3 + Anexa A, Cap. IV(A.3) privind standardele +Anexa C, Cap. II(B.1.) – criterii microbiologice pentru lapte brut de vaca pentru baut;- daca nu este vandut catre consumator pana in doua
ore dupa terminarea mulsului, laptele trebuie racit in conformitate cu Anexa A, Cap. III;- Marcarea de sanatate si etichetarea (Anexa C, Cap.IV);- posibile cerinte aditionale (Art. 31).

Plasarea pe piata a laptelui de baut tratat termic
Cerinte:- este obtinut din lapte brut, purificat sau filtrat in centrifuge sau orice alt mijloc orespunzator pentru purificarea fizica a laptelui (Anexa B – Cap. V,e)care indeplineste anumite conditii (Art. 5.1.);- provine dintr-un stabiliment de tratare(Anexa B, Cap. I,II, V si VI) si a fost verificat (Art. 10-2 si 14)
;- este tratat in conf. cu Anexa C, Cap. I.A;- indeplineste standardele(Anexa C, Cap. I.A);- este etichetat (Anexa C, Cap. IV) si tras in folie(AnexaC, Cap. III) la un stabiliment de tratare unde laptele
primeste tratamentul final;

Plasarea pe piata a laptelui de baut tratat termicCerinte:- depozitat in conf. cu Anexa C, Cap. V;
– transportat in conditii satisfacatoare de igiena(Anexa C, Cap.V) – document comercial de insotire
(Anexa C, Cap. IV, naturatratamentului prin incalzire + autoritatea competenta resp. pentru supervizarea stabilimentului de origine) , cu exceptia laptelui transportat de producator pentru livrare directa la consumatorul final;
– lapte de vaca (cerinte privind punctul de refrigerare, masa,proteine per l, continut de materie uscata fara grasimi)

Productia de produse pe baza de lapte
Produsele pe baza de lapte pot fi produse numai din:
– lapte brut(in conf. cu Art. 3, Anexa C Cap.I) care,dupa caz, a trecut printr-un centru de colectare sau un centru de standardizare (Anexa B, Cap. I,II,III,IV si IV);
– lapte obtinut din lapte brut (par. 1 + provine dintr-un stabiliment de tratare care indeplinestecerintele din Anexa B, Cap.I,II, V si VI) + a fost depozitat si trasnportat in conf. cu cerintele Anexei C, Cap. V;
– produse pe baza de lapte (cerinte: vezi urmatorul slide)

Productia de produse pe baza de lapte
Produse pe baza de lapte produse din produse pe baza de lapte trebuie:
– sa fie preparate intr-un stabiliment de procesare(AnexaB, Cap.I,II,IV si VI + Art. 10(2) si 14);
– sa indeplineasca standardele(Anexa C, Cap. II);
– sa fie trase in folie si ambalate(Anexa C, Cap. III);
– sa fie etichetate(Anex C, Cap. IV);
– sa fie depozitate si transportate(Anexa C, Cap. V);
– sa fie verificate(Art. 14 + Anexa C, Cap. VI);

Productia de produse pe baza de lapte
Produse pe baza de lapte produse din produse pe baza de lapte trebuie:
– sa contina numai substante care sunt potrivite cons. uman;
– sa fi suferit un tratament prin incalzire in timpul productiei sau sunt realizate din produse care au
suferit un tratament prin incalzire sau implicaspecificatii de igiena care sunt suficiente pentru
indeplinirea criteriilor de igiena garantate pentru toate produsele finite;
– sa detina un document comercial de insotire(Art. 5-8).! De verificat: regulile UE privind ionizarea (radiatii ionizante)

SM pot acorda derogariprivind:
– caracteristicile laptelui brut pentru productia debranza cu o perioada de maturare de minim60 zile;
– productia de produse pe baza de lapte cu caracteristici traditionale;+ o lista cu produse ‘fabricate cu lapte brut’poate fi impusa(Art. 31).

Stabilimente de procesare sitratare
Fiecare SM intocmeste o lista de(Art. 10):
– stabilimente aprobate de procesare si tratament;
– centre aprobate de colectare si centre de standardizare.
Fiecare stabiliment are un numar de aprobare.SM pot suspenda temporar productia sau retrage
aprobarea !

Stabilimente de procesare si tratare
Inspectiile si supervizarea stabilimentelor saucentrelor:Anexa C, Cap. VISM pot acorda derogari pentru stabilimentele care au o productie limitata de produse pe baza de lapte.

Unitati de productie: verificari.Inspectii ale Statelor Membre:Animale: inspectii veterinare regulate
(Anexa A,Cap. I)Cerinte de igiena: verificari regulate

Stabilimente de procesare si/sau tratare : verificari,Inspectiile operatorului sau managerului:
verificari constante proprii pe baza urmatoarelor principii:
– identificarea punctelor critice in stabiliment pe baza proceselorutilizate;
– monitorizarea si verificarea acestor puncte critice prin metode potrivite;
– luarea de mostre pentru analiza in laboratoare recunoscute de autoritati competente pentru erificarea metodelor de curatenie si dezinfectie si pentru verificarea conformitatii cu standardele
stabilite de aceasta Dir.;
– pastrarea unor inregistrari ale informatiilor cerute in conformitate
cu prevederile, pentru inaintarea catre o autoritate competenta;

Stabilimente de procesare si/sau tratare : verificari
Inspectiile operatorului sau managerului:verificari constante proprii pe baza urmatoarelor
principii:- informarea autoritatii competente cand examinarile de laborator sau orice alte informatii descopera un serios risc pentru sanatate;
– retragerea de pe piata a cantitatii de produse obtinute in conditii tehnologice similare si care pot prezenta acelasi risc (in cazul unui risc imediat privind sanatatea umana)
Operatorul sau managerul stabilimentului trebuie de asemenea sa garanteze corecta administrare a
marcajului de sanatate.

Stabilimente de procesare si/sau tratare : verificari
Inspectiile operatorului sau managerului:,In contextul verificarilor mentionate, testarile se fac
pentru detectarea de orice reziduuri de substante care au o actiune farmacologica sau hormonala, antibiotice,pesticide, detergenti si alte substante care sunt daunatoare sau care pot altera caracteristicile organoleptice ale laptelui sau produselor pe baza de lapte sau fac periculoasa consumarea lui pentru sanatatea umana, in cazul in care acele reziduuri depasesc limitele de toleranta permise.

Instruirea personalului in stabilimente Operatorul sau managerul trebuie sa solicite sau sa
organizeze un program de instruire pentru personal care sa permita muncitorilor sa se conformeze
conditiilor de productie igienica adaptate la structura productiei, daca personalul nu are deja calificari
adecvate atestate de diplome.Autoritatea competenta responsabila pentru stabilimenttrebuie sa fie implicata in planficarea si implementarea programului.

Folosirea echipamentului
Tancurile de lapte, sediul, instalatiile si echipamentul de lucru poate fi folosit pentru alte alimente cu conditia ca sa fie luate toate masurile potrivite pentru prevenireacontaminarii sau deteriorii laptelui de baut sau produselor pe baza de lapte.
Tancurile folosite pentru lapte trebuie sa poarte o indicatie clara ca pot fi folosite numai pentru rasportul alimentelor.

Folosirea echipamentului
Acolo unde stabilimentele produc alimente continindlapte sau produse pe baza de lapte impreuna cu alte ingrediente care nu au suferit tratament prin incalzire sau alte tratament cu un efect echivalent, laptele, produsele pe baza de lapte si ingredientele trebuie depozitate separat pentru a preveni ontaminarea, si tratate sau procesate in sedii potrivite acestui scop.

Importuri din tari terte
Conditii:cel putinat echivalente cu aceleapentru productia ComunitaraProdusele trebuie:- sa provina dintr-o tara din lista(Art. 23. 2.a.);- sa fie insotite de un certificat de sanatate(Art. 31), semnat
de autoritatea competenta la momentul incarcarii & certificand ca laptele sau produsele pe baza de lapte indeplinesc cerintele acestei Dir. Si provin din stabilimente aprobate(Anexa B); – au satisfacut verificarile(cerute de Dir. 90/675/EEC si91/496/EEC)

Alte obligatii pentru SM
Desemnarea unuia sau mai multor laboratoare nationale de referinta pentru analiza si testarealaptelui si produselor pe baza de lapte, responsabile pentru:
– coordonarea activitatilor laboratoarelor care trebuie sa faca analize pentru verificarea standardelor chimice sau bacteriologice si sa realizeze testele prevazute in aceasta Dir.;
– asistarea autoritatii competente in organizarea sistemului de verificare a laptelui si produselor pe baza de lapte;
– periodic sa organizeze teste comparative;
– diseminarea informatiilor furnizate de laboratoarele Comunitare de referinta (Art. 28) catre autoritatile competente si laboratoarele care fac analize si teste pentru lapte si produse pe baza de lapte.

Laboratoare Comunitare de referinta
Laboratoire central d’Hygiène alimentaire43, rue de DantzigF-75015 Paris
Indatoriri:
Capitolul II din Anexa D Include coordonarea activitatilor laboratoarelornationale de referinta.

Anexa B
Capitolul I:
Conditii generale pentru aprobarea stabilimentelor de tratare si a stabilimentelor de procesare
Capitolul II:
Conditii generale de igiena in stabilimentele de tratare si stabilimentele de procesare
Capitolul III:
Cerinte speciale pentru inregistrarea centrelor de colectare
Capitolul IV:
Cerinte speciale pentru inregistrarea centrelor de standardizare
Capitolul V:
Cerinte speciale pentru aprobarea stabilimentelor de tratare si a stabilimentelor de procesare
Capitolul VI:
Cerinte de igiena legate de sediu, echipament si personal in stabilimentele de tratare si in
stabilimentele de procesare

Anexa C
Capitolul I:
Cerinte pentru producerea de lapte tratat prin incalzire si a produselor pe baza de lapte A. Lapte de baut tratat prin incalzire (lapte pasteurizat, lapte UHT, lapte sterilizat)B. Lapte pentru producerea de produse pe baza de lapte
Capitolul II:
Criterii microbiologice pentru produse pe baza de lapte si pentru lapte de baut
Capitolul III:
Tragerea in folie si ambalarea
Capitolul IV:
Conditii pentru marcarea de sanatate si etichetare
Capitolul V:
Cerinte pentru depozitare si transport
Capitolul VI:
Verificari de sanatate si supervizarea productiei

Tags: , , , ,