Consultare asupra calitatii produselor agricole

Scris de Advisor pe October 19th, 2008 in Stiri

Pentru a valorifica la maximum alimentele și băuturile de calitate europeană, Comisia inițiază o consultare asupra calității produselor agricole

Comisia Europeană a adoptat astăzi o carte verde care lansează o dezbatere publică asupra modului în care fermierii europeni pot fi ajutați să valorifice la maximum calitatea alimentelor și băuturilor pe care le produc. Pentru Europa, confruntată cu accentuarea globalizării, creșterea concurenței din partea produselor mai ieftine din exterior și evoluția exigențelor consumatorilor, arma cea mai puternică este calitatea. Cartea verde trece în revistă standardele, programele de calitate și certificare și sistemele de etichetare utilizate în prezent în UE, inclusiv indicațiile geografice, agricultura ecologică și sistemele regionale de certificare a calității alimentelor, și pune întrebarea ce este de făcut pentru a exploata mai bine atuurile agriculturii europene și pentru a-i informa mai bine pe consumatori în privința ofertei de produse existente. Părțile interesate sunt invitate să evalueze capacitatea actualelor măsuri de a oferi garanții consumatorilor și de a-i informa cu privire la calitățile produselor și, totodată, să sugereze îmbunătățiri. Consultarea este deschisă până la sfârșitul lui 2008. Anul viitor, pornind de la rezultatele acestei acțiuni, se va redacta o comunicare care ar putea sta la baza unor propuneri legislative ulterioare.

„Într-o lume în care concurenÈ›a devine din ce în ce mai acerbă, fermierii europeni trebuie să mizeze pe principalul lor atu, pe calitate”, remarca Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură È™i dezvoltare rurală. „Pentru aceasta, fermierii din UE trebuie să furnizeze produse cu calitățile cerute de consumatori, să garanteze aceste calități È™i, lucrul poate cel mai important, să le facă cunoscute într-o manieră eficientă. Avem o serie întreagă de instrumente strategice È™i de sisteme specifice de promovare a calității în UE. Vreau să aflu de la oamenii implicaÈ›i dacă aceste măsuri funcÈ›ionează corespunzător È™i, în caz că mai trebuie făcut ceva, ce anume trebuie să facem.”

„Îmi face o deosebită plăcere, a declarat comisarul pentru sănătate Androulla Vassiliou, să particip la lansarea acestei cărți verzi cu privire la calitatea produselor alimentare, care va oferi cetățenilor posibilitatea de a spune ce așteaptă de la noi, ca să se simtă siguri de calitatea alimentelor pe care le consumă. Cartea verde ne va aduce, totodată, indicații despre cum putem îmbunătăți în continuare informarea publicului asupra nivelului de calitate a alimentelor pe care l-am atins deja prin legislația existentă care garantează că alimentele din UE sunt produse la standarde înalte de siguranță alimentară, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor sau regulile de igienă.”

Pentru fermier, calitatea înseamnă să livreze produse cu proprietățile corecte (procentul de carne slabă, de exemplu), obținute în condițiile unei agriculturi corecte (de pildă, prin metodele de asigurare a bunăstării animalelor). În plus, calitatea contează la toate mărfurile, de la cele produse în conformitate cu standardele de bază, până la cele cu valoare adăugată superioară, obținute prin metodele cele mai exigente.

În același timp, mărfuri cu costuri de producție mici, provenind din țările emergente, sporesc continuu presiunea concurențială asupra fermierilor europeni, atât în interiorul UE, cât și în țările terțe. Globalizarea, acordurile comerciale, liberalizarea piețelor și reducerea protecției vamale favorizează acest proces. Fermierii europeni trebuie să înfrunte cu curaj aceste provocări, întrucât ei se conformează deja unor cerințe dintre cele mai exigente din lume și au know-how-ul necesar pentru a livra produse cu calitățile care se cer pe piață. Iată de ce Comisia are convingerea că fermierii europeni, în loc să vadă în cerințele acestea o povară, au posibilitatea reală de a le valorifica, livrând exact ceea ce vor consumatorii, având grijă ca produsele lor să se distingă clar pe piață și culegând rezultate pe măsura eforturilor lor.

Cartea verde este împărțită în trei secțiuni având ca obiect cerințele de bază ale producției și standardele de comercializare, sistemele de calitate specifice ale UE, cum ar fi indicațiile geografice, și sistemele de certificare a calității produselor alimentare.

Cartea verde ridică o serie de probleme, de exemplu:
* dacă produsele agricole primare ar trebui să poarte obligatoriu indicația locului unde au fost produse (în UE/în afara UE);
* dacă ar trebui permisă vânzarea unor produse care nu îndeplinesc standardele de comercializare sub aspect estetic;
* dacă ar trebui introduse norme UE pentru definirea unor termeni ca „produs montan” sau „produs de fermă”;
* cum ar trebui dezvoltat sistemul indicațiilor geografice (IGP);
* cum poate fi asigurată o protecție mai eficace a indicațiilor geografice în țările terțe;
* cum se poate ameliora funcționarea pieței unice europene a produselor ecologice;
* cum se poate spori producția bunurilor de calitate în regiunile ultraperiferice ale UE;
* dacă sunt necesare noi sisteme UE, în special în domeniul protecției mediului, și, dacă da, cum se poate menține povara administrativă la un nivel cât mai redus;
* cum se poate evita riscul ca unii consumatori să fie induși în eroare de sistemele de certificare.
sursa: http://europa.eu/

Tags: , , , , , , , ,