Articole despre controlul calitatii

Documentarea sistemului de calitate a serviciilor

Ghid ISO 9004 – Managementul serviciilor – Documentarea sistemului de calitate a serviciilor Documentati-va sistemul de calitate a serviciilor • Documentati-va sistemul de calitate a serviciilor. Documentele dvs. ar trebui sa includa: • Manuale ale calitatii care descriu sistemul dvs. de servicii. • Planuri pentru calitate care specifica modul exact in care cerintele calitatii vor […]

3rd May 2011

Legea nr. 608/2001, Evaluarea conformitatii produselor

Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformitatii produselor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din data 08 noiembrie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale la Legea 608/2001 privind conformitatea produselor Art. 1. – Prezenta lege stabileste cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementarilor tehnice, evaluarea conformitatii si […]

16th November 2008

Controlul calitatii

Controlul calitatii In domeniul inginerie si domeniul productiei si fabricatiei, controlul calităţii si ingineria calitatii sunt implicate în dezvoltarea de sisteme pentru a asigura faptul ca serviciile sau produsele sunt proiectate ÅŸi produse pentru a satisface cerintele clientului sau chiar pentru a le depasi. Aceste sisteme sunt deseori dezvoltate în colaborare cu alte discipline de […]

11th November 2008

LEGEA nr.10 / 1995 – Calitatea in constructii

LEGEA nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii Textul actului publicat in M.Of. nr. 12/24 ian. 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I – Dispozitii generale Legea 10/1995 Legea constructiilor Art. 1. – Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii, pe intreaga durata de […]

9th November 2008

Managementul calitatii

Managementul calitatii Managementul calitatii este o metodă prin care se asigura faptul că toate activitatile necesare pentru a proiecta, a dezvolta ÅŸi implementa un produs sau un serviciu sunt eficace ÅŸi eficiente, respectand cerintele de functionare ale sistemului. Managementul calitatii pot fi considerat a avea trei componente: – controlul calitatii; – asigurarea calitatii; – imbunatarirea […]

2nd November 2008