Standarde e-business

Scris de Advisor pe October 18th, 2008 in Evenimente

Promovarea parteneriatului public-privat pentru standardele e-business

O conferinta internationala privind rolul cheie al Standardelor Internationale în e-business, a fost organizata de catre ISO, IEC, ITU-T, OASIS, ONU / CEE-ONU / , CEFACT si UPU sprijinite de Grupul e-business MoU Management Group si a avut loc in perioada 18-19 septembrie 2008, la Geneva, in Elvetia.

În contextul e-business (de exemplu utilizarea tehnologiei informatiilor de sprijinire a proceselor de afaceri), standardele sunt instrumente indispensabile pentru a capta, a procesa si a schimba date, a asigura inter-operabilitatea, ca suport de securitate a datelor de manipulare si de tranzactii financiare, de a promova bunele practici si facilita relatiile client-furnizor. Avand în vedere acoperire globala a Internetului, Standardele Internationale sunt deosebit de relevante. Dezvoltarea si utilizarea lor implica atat sectorul public cat si cel privat.

Parteneriatele publice-private care avanseaza standardele, specificatii tehnice si recomandarile asociate cu e-business sunt motivate de multe obiective specifice atat în interiorul, cat si dincolo de granite, cum ar fi:
• competitivitatea nationala,
• eficienta controalelor de reglementare,
• reducerea barierelor comerciale,
• încurajarea intrarii pe piata a întreprinderile mici si mijlocii (IMM), si
• facilitarea cresterii economice în economiile în tranzitie si în curs de dezvoltare.

În adresa de deschidere, domnul Howard Mason, de la Catedra de e-business Management Group, în numele Marek Belka, secretarului executiv al Comisiei Economice a Natiunilor Unite pentru Europa (CEE / ONU), a prezentat organizatiilor partenere si a evidentiat obiectivele workshop-ului.

Cele doua zile de conferinta au promovat o mai buna întelegere a parteneriatelor public-privat prin care partile interesate sa colaboreze în raport cu standardele de e-business, atentia concentrandu-se pe:
• punerea în aplicare a standardelor existente si beneficiile aferente,
• aspectele prioritare pentru a fi abordate de catre diferite parti interesate si nevoile legate de standardele de e-business,
• masuri suplimentare care ar putea fi luate pentru a spori semnificativ realizarile recente, precum si cerintele in curs de aparitie.

ÃŽn timpul conferintei, notele cheie prezentate de Roland Berger, ca imagine majora asupra tendintelor de e-business, au pus accent pe integrarea lantului de aprovizionare si logistica.
S-a subliniat ca sectorul public si privat de investitii în aceste domenii este substantial si va continua sa creasca în urmatorii ani.

S-a oferit o privire de ansamblu asupra provocarilor majore (de exemplu de interoperabilitatea, rationalizarea proceselor de afaceri, implicarea IMM-urilor) si s-a accentuat rolul esential pe care standardele il au în abordarea lor.

Cazuri de afaceri din diverse sectoare, atat în zonele publice si private, cum ar fi cel al e-comertului, de aparare si cel al comertului cu amanuntul, furnizeaza exemple de utilizare a standardelor de asistenta globala pentru lanturile de aprovizionare.
Ei au demonstrat cat de mult utilizarea eficienta a standardelor conduce la schimbari în modul în care se deruleaza afacerile, generand profit semnificativ per investitie.

Sectoarele public si organizatiile din sectorul privat care au descris utilizarea lor de standarde e-business, includ:, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei din India, Ministerul Finantelor din Olanda, UPU, ABN AMRO, SITPRO, UNeDocs si GS1.
Prin sesiunile interactive ale conferintei, participantii au subliniat ca un impresionant set de standarde este deja disponibil pentru a sprijini punerea în aplicare a solutiilor de e-business, într-o larga varietate de domenii.

S-a observat totusi ca mai multe informatii cu privire la standardele de orientare pentru punerea în aplicare sunt necesare pentru a ajuta utilizatorii. De asemenea, s-a sustinut importanta mai multor eforturi coordonate in implicarea standardelor de catre organizatii si standardelelor de catre utilizatori.
Multumind participantilor la conferinta, Alan Bryden, Secretarul general al ISO, a încheiat cu trei actiuni-cheie pentru a rezuma workshop-ul: “asigurarea interoperabilitatii, dezvoltarea de comunicare si promovarea punerii în aplicare”.

Tags: , , , , , ,