Planificarea realizarii produsului, conform ISO 9001

Scris de Advisor pe April 5th, 2014 in Articole

Ghid de implementare ISO 9001: Realizarea produsului – Planificarea realizarii produsului

Planificarea realizarii produslui – Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Organizatia urmeaza sa se implice in planificarea crearii unor procese in vederea realizarii produsului (procesele necesare pentru proiectarea, dezvoltarea, producerea, livrarea si/sau asigurarea service-ului unui produs) in conformitate cu toate celelalte cerinte ale sistemului de management al calitatii. In urma procesului de planificare urmeaza a fi identificate rezultatele, care includ: obiectivele de calitate legate de produs, procesele, documentatia si resursele necesare pentru produs, procedurile acceptabile de catre consumator care vor asigura faptul ca produsul indeplineste specificatiile, inregistrari care dovedesc ca procesele si produsul satisfac cerintele. Rezultatele procesului de planificare trebuie sa fie corespunzatoare utilizarii de catre organizatie, tinand cont de modalitatea in care aceasta isi deruleaza operatiunile.

ISO 9004

Se recomanda managementului superior sa ia masurile necesare pentru a asigura eficacitatea si eficienta realizarii tuturor produselor si proceselor auxiliare, examinand aceste procese atat din punct de vedere al elementelor de intrare cat si al rezultatelor, luand in considerare rolul jucat de documentatie, personal si planurile operative. Sunt furnizate exemple de procese auxiliare, aspecte legate de elementele de intrare si subiecte care urmeaza a fi dezbatute in cadrul analizelor cu privire la performanta proceselor.

ISO 9000

In sectiunile 3.82-3.8.5 sunt definite notiunile de “inspectie”, “test”, “verificare” si “validare”.

Cerinte legate de documentare

Este necesara o realizarea unei proceduri documentate pentru a descrie modalitatea in care se realizeaza procesul de planificare.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Au fost realizate planuri de calitate documentate pentru procesele de realizare a produsului si de validare a acestuia ( spre exemplu schite, specificatii, materiale, diagrame de prezentare a proceselor, raporturi de validare etc)?
• Exista dovezi legate de planificarea proceselor de productie?
• Planificarea inglobeaza toate procesele de realizare a produsului?
• Planificarea este in concordanta cu celelalte elemente ale sistemului de management al calitatii?
• Exista o documentatie a realizarii produsului?
• Sunt definite resursele si facilitatile pentru realizarea produsului? Sunt acestea adecvate ?
• Planificarea defineste tipul de inregistrari care sunt pregatite pentru a reflecta conformitatea procesului si a produsului final?

Rezumatul activitatilor manageriale cu privire la planificarea realizarii produsului

• Pentru realizarea unor operatiuni eficiente, managementul trebuie sa inteleaga interactiunea procesuala, faptul ca rezultatul unui proces poate deveni elementul de intrare al altui proces.
• Rezultatele verificarii si validarii proceselor ar trebui sa fie considerate elemente de intrare pentru un proces.
• Procesele eficiente duc la beneficii suplimentare, la cresterea gradului de satisfactie al consumatorului, la utilizarea la maxim a resurselor si la reducerea pierderilor.
• Elementele de intrare ale proceselor pot fi interne sau externe organizatiei. Acestea includ:
a. Competenta personalului
b. Documentarea
c. Performanta echipamentelor
d. Monitorizarea
e. Siguranta, sanatatea si mediul de lucru

Sinteza actiunilor cu privire la planificarea realizarii produsului

Organizatia trebuie sa-si defineasca propriile procese pentru realizarea produsului.

1. Determinarea cerintelor si a obiectivelor de calitate cu privire la produs
2. Determinarea necesitatii elaborarii de documente si procese specifice produsului si a furnizarii de resurse corespunzatoare
3. Determinarea cerintelor specifice produsului (verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia, testarea; elaborarea de criterii pentru identificarea produselor acceptate)
4. Determinarea tipurilor de inregistrari necesare; acestea vor contitui dovezi cu privire la faptul ca atat procesele si produsul rezultat indeplinesc toate cerintele.