Sistem de anchete cu privire la preferintele consumatorilor

Scris de Advisor pe October 19th, 2008 in Stiri

Consumatori: Comisia Europeana lansează un nou sistem de anchete cu privire la preferinţele consumatorilor

Comisarul European Meglena Kuneva a anunÅ£at , pe data de 31 ianuarie 2008, lansarea noului proces de monitorizare a bunurilor de pe piaÅ£a de consum, care va avea ca obiectiv analizarea modului de funcÅ£ionare al pieÅ£elor din diferite sectoare ale economiei, din perspectiva consumatorului. Noul proces este constituit din două etape. Prima etapă va consta din examinarea detaliată a pieÅ£elor cu amănuntul în raport cu 5 indicatori fundamentali pentru consumator – preÅ£uri, plângeri, rate de schimbare a opÅ£iunilor, satisfacÅ£ie ÅŸi siguranţă – în vederea detectării eventualelor disfuncÅ£ii în modul de funcÅ£ionare al pieÅ£elor. Aceste iregularităţi, care pot constitui un barometru de detectare a practicilor care distorsionează alegerile consumatorilor ÅŸi care obstrucÅ£ionează concurenÅ£a la nivelul activităţilor de desfacere cu amănuntul, pot să declanÅŸeze cea de-a doua fază a procesului, anume o examinare aprofundată ÅŸi cu obiective specifice de depistare a preferinÅ£elor consumatorilor, ÅŸi măsurile corective însoÅ£itoare. Acest proces de mare anvergură va permite de asemenea o evaluare ÅŸi o comparare a impactului circulaÅ£iei consumatorilor pe teritoriul diferitelor state membre precum ÅŸi gradul de integrare al pieÅ£ei interne cu amănuntul. Procesul va complementariza măsurile de control ÅŸi analiză propuse în recenta reexaminare a pieÅ£ei unice. Primele rezultate ale examinării, publicate astăzi, evidenÅ£iază lipsa unor date exhaustive ÅŸi comparabile la nivel comunitar, în domenii cheie pentru consumatori. Compilarea acestor date este una din sarcinile principale ale politicii de protecÅ£ie a consumatorilor în decursul următorilor ani. Pe baza datelor disponibile, prezentate în funcÅ£ie de indicatori pentru peste 20 de sectoare (servicii ÅŸi bunuri), Comisarul Kuneva a anunÅ£at intenÅ£ia sa de a colabora cu Comisarul McCreevy în vederea stimulării iniÅ£iativelor actuale care vizează serviciile financiare cu amănuntul, în special condiÅ£iile cu care se confruntă consumatorii în sectorul serviciilor bancare cu amănuntul. Acestui sector îi va fi consacrată în mod prioritar o analiză aprofundată în 2008.

„PiaÅ£a unică a bătut o cale lungă în 15 ani, însă suntem de părere că consumatorii nu s-au bucurat încă de beneficiile pe care le merită. Acest nou instrument, cu toate resursele de care dispune, va investiga modul în care consumatorii se confruntă realmente cu pieÅ£ele, la faÅ£a locului. Care sunt factorii care îi constrâng pe consumatori să-ÅŸi schimbe opÅ£iunea pentru un produs? Care este situaÅ£ia în ceea ce priveÅŸte regulile complexe de stabilire a preÅ£urilor sau a costurilor oculte ÅŸi a practicilor de legare ÅŸi grupare a ofertelor care decurg din acestea? Aceste noi anchete sunt o metodă sistematică de confruntare cu realitatea, pentru a verifica dacă consumatorii beneficiază de condiÅ£ii echitabile. Europa se reorientează astfel în mod fundamental, punând interesele consumatorilor în centrul acÅ£iunilor de elaborare a politicilor sale.”

Examinarea pieţelor
Rezultatele primei examinări sunt prezentate în tabela de marcaj a consumatorilor pentru anul 2008. Această tabelă, care se află încă într-un stadiu embrionar, se sprijină pe date provenind de la diversele servicii ale Comisiei Europene, printre care concurenţa, societatea informaţională, întreprinderile şi serviciile de protecţie a consumatorilor, precum şi date provenind de la Eurostat (Oficiul de Statistică al Comunităţilor Europene) care lucrează în parteneriat cu oficiile naţionale de statistică. Majoritatea informaţiilor prezentate aparţin deja domeniului public.

Rezultatele
Prima tabelă de marcaj a revelat în primul rând absenţa datelor comparabile şi exhaustive cu privire la aspectele esenţiale pentru consumatori. Vor fi necesare eforturi considerabile în 2008 şi în anii care vor urma, în vederea culegerii acestor date, în strânsă cooperare cu oficiile de statistică ale statelor membre, cu agenţiile de protecţie a consumatorilor şi cu autorităţile de reglementare. Printre priorităţile stabilite pentru 2008 se numără:

* lansarea unui proces consultativ cu privire la realizarea unei clasificări a plângerilor consumatorilor la nivel comunitar;
* elaborarea unor date comparabile privind preţurile, în colaborare cu Eurostat şi oficiile naţionale de statistică;
* extinderea numărului de sectoare acoperite de măsurile de monitorizare a satisfacţiei consumatorilor.

ÃŽn cadrul primei examinări, indicatorii – preÅ£urile, schimbarea opÅ£iunilor, plângerile etc. – în funcÅ£ie de Å£ară ÅŸi de sector, indică posibile disfuncÅ£ii la nivelul activităţilor de desfacere cu amănuntul pe o serie de pieÅ£e, care ar merita să fie analizate mai îndeaproape. Există cinci exemple care demonstrează problemele cu care se confruntă consumatorii la nivelul serviciilor de desfacere cu amănuntul. De exemplu:

* 1. Organizaţiile de protecţie a consumatorilor raportează faptul că preţurile aparatelor fotografice digitale variază cu până la 30%, chiar şi între ţările învecinate[1]. Cum se poate concilia o astfel de situaţie cu existenţa unei pieţe aşa-zis „unice”?
* 2. Datele provenind din Portugalia confirmă faptul că peste 90% dintre abonaţi nu au recurs la tarifele care minimizează costurile de comunicare prin telefonia mobilă. Studiul a dezvăluit că, în medie, consumatorii portughezi pierd peste 100 de euro pe an[2].
* 3. De ce telefonia fixă este cu 20% mai scumpă în Belgia decât în Ţările de Jos? Poate că este din cauza taxelor, însă nu putem fi siguri. Noi dorim să ştim. Electricitatea în Italia este de două ori mai scumpă decât în Finlanda sau în Grecia. De ce?
* 4. Tarifele de gestionare a conturilor bancare variază, în medie, între zero şi peste 80 de euro de la un stat membru la altul. De ce?
* 5. Există confuzie în ceea ce priveşte pieţele energetice unde consumatorii au dificultăţi în a înţelege şi a compara ofertele şi, prin urmare, aceştia nu îşi schimbă opţiunile. Un studiu din Regatul Unit a revelat faptul că între 20 şi 32% dintre cei care au schimbat furnizorul în 2000, au optat pentru contracte mai puţin avantajoase după liberalizarea pieţelor energetice[3].

Etape ulterioare
În ceea ce priveşte punctele enumerate, există eforturi importante care sunt depuse în numeroase sectoare, precum telecomunicaţiile şi energia. Date fiind constrângerile bugetare şi pe baza datelor înregistrate în tabela de marcaj în urma examinării, Comisarul Kuneva a anunţat trei domenii prioritare de acţiune pentru anul 2008.

* 1. Serviciile financiare cu amănuntul. Pe baza activităţilor deja întreprinse de Comisie în domeniul serviciilor financiare cu amănuntul, vom încerca să aprofundăm analiza, în special din perspectiva rezultatelor obţinute cu privire la comportamentul consumatorilor. Va fi realizată o examinare detaliată pentru a se înţelege mai bine factorii care influenţează transparenţa preţurilor, comparabilitatea şi mobilitatea clienţilor în serviciile financiare. Rezultatele vor fi publicate peste un an.
* 2. Schimburile comerciale transfrontaliere pentru bunurile de consum (aparate foto digitale, CD-uri, cărţi). Încrederea consumatorilor în schimburile comerciale transfrontaliere rămâne scăzută iar diferenţele de preţ între bunurile care fac obiectul schimburilor economice transfrontaliere au nevoie să fie examinate. Acesta va fi un sector prioritar de acţiune, care va face obiectul unui raport în 2008.
* 3. Căile de recurs ale consumatorilor. Încrederea consumatorilor la nivel naţional şi transfrontalier în capacitatea de soluţionare a plângerilor sau în obţinerea unui câştig de cauză este scăzută. Există acţiuni cu obiectiv specific care vor fi întreprinse în acest domeniu.

Context
Un număr tot mai mare de sectoare au fost martorele apariţiei şi proliferării unei serii de practici, la nivelul pieţelor de desfacere cu amănuntul, care par să distorsioneze alegerea şi comportamentul consumatorilor şi care ar putea chiar să reprezinte o piedică în calea concurenţei. Acestea includ strategii deliberat obscure sau metode complexe de stabilire a preţurilor care îl împiedică pe consumator să compare ofertele şi să ia cele mai bune decizii. Altele includ practici comerciale care exploatează tendinţele preferenţiale de comportament ale consumatorilor pentru a le distorsiona alegerea cu oferte ademenitoare, sau prin legarea ofertelor şi gruparea vânzărilor care includ servicii mai mici, cărora consumatorii le acordă mai puţină atenţie atunci când fac o achiziţie mai importantă. Metodele de restrângere a alegerilor consumatorilor, cum ar fi clauzele contractuale abuzive ale contractelor care blochează un consumator şi îi îngreunează posibilitatea de a schimba prestatorul de servicii, reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare.
Comisia Europeană şi statele membre dispun deja de instrumentele necesare de examinare a pieţelor. Există anchete cu privire la condiţiile de exersare a concurenţei şi acţiuni de colectare a datelor referitor la datele care stau în calea realizării pieţei interne. Acestea pun de obicei accentul pe mediul comercial sănătos şi se bazează pe informaţii furnizate de întreprinderi. Procesul în cauză, intitulat „Consumer Market Watch”, va furniza instrumentele necesare pentru evaluarea stabilirii condiţiilor potrivite pentru ultima etapă a procesului de vânzare cu amănuntul: achiziţia finală de către consumator. Ne dorim ca această tranzacţie finală să aibă loc prin intermediul unei decizii loiale şi informate, pentru a putea favoriza un mediu concurenţial sănătos, fondat pe calitatea bunurilor şi a serviciilor.
sursa: http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm

Tags: ,