Securitate sanitara

Scris de Advisor pe December 6th, 2008 in Evenimente, Stiri

Securitate sanitară: spre o colaborare globală mai strânsă

Miniștrii sănătății din țările G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA), din Mexic și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății au participat pe 5 decembrie la cea de-a noua reuniune ministerială din cadrul Inițiativei pentru securitatea sanitară globală (Global Health Security Initiative – GHSI), găzduită de Comisia Europeană, la Bruxelles. Obiectivul GHSI este consolidarea colaborării globale în domeniul securității sanitare, prin abordarea amenințărilor pentru sănătate cauzate de agenți chimici, biologici și radionucleari, precum și prin ameliorarea nivelului de pregătire și a capacității de reacție în cazul gripei pandemice. La sfârșitul reuniunii a fost adoptat de comun acord un comunicat care prezintă realizările obținute de GHSI până în prezent și definește domeniile de colaborare viitoare în scopul de a promova securitatea sanitară publică.

Reuniunea ministerială din cadrul GHSI din acest an s-a concentrat asupra a trei aspecte esențiale: cercetarea și producerea de medicamente și vaccinuri împotriva riscurilor sanitare; măsuri la frontiere și schimbul reciproc de eșantioane de virusuri pentru a combate gripa pandemică; mecanismele de comunicare între membrii GHSI în situații de criză.

Comisarul pentru sănătate, Androulla Vassiliou, care prezidează reuniunea, a declarat: „Comisia Europeană se angajează să consolideze colaborarea la nivel global pentru a aborda dificultățile comune în domeniul securității sanitare. Într-o lume din ce în ce mai interdependentă, este vital să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a îmbunătăți sistemele globale de alertă și răspuns rapide în cazul amenințărilor globale cauzate de agenți chimici, biologici și radionucleari, de gripa pandemică sau de probleme sanitare mai ample, cum ar fi siguranța lanțului alimentar și a produselor. Ca mod concret de comunicare a progreselor înregistrate, astăzi i-am invitat pe toți partenerii GHSI să participe la un exercițiu de pregătire pe care Comisia intenționează să îl organizeze în 2010. Prin intermediul acestui exercițiu, partenerii GHSI vor putea să testeze în practică sistemele existente în domeniile gestionării riscului și comunicării într-o situație simulată de criză mondială.”

Inițiativa pentru securitatea sanitară globală (GHSI)

GHSI a fost instituită în 2001, ca reacție la atacurile teroriste din 11 septembrie și la cazurile de scrisori care conțineau bacilul antraxului apărute ulterior în Statele Unite. Domeniul securității sanitare globale acoperă o gamă amplă de aspecte, cum ar fi pregătirea și capacitatea de reacție generale pentru a face față crizelor din sfera sănătății publice, gripei pandemice, precum și amenințărilor cauzate de agenți chimici, radionucleari și de bioterorism (eliberați în mod accidental sau intenționat).

Colaborarea GHSI reunește în fiecare an, în cadrul pregătirii pentru dezbaterile la nivel ministerial, experți și înalți funcționari din țările G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA), din Mexic și funcționari ai Comisiei Europene. Secretariatul permanent se află în Canada, care coordonează programul anual de lucru al GHSI.

Grupurile de acțiune în domeniul securității sanitare globale (Global Health Security Action Groups – GHSAG) colaborează în cinci domenii-cheie:

* 1. Grupul de lucru privind laboratoarele are obiectivul de a ameliora cooperarea pentru stabilirea diagnosticelor între laboratoare în care se pot diagnostica factori patogeni cu risc crescut, cum ar fi antraxul.
* 2. Grupul de lucru privind gestionarea riscului și comunicarea se concentrează asupra evaluării riscurilor (stabilirea unei liste a principalelor amenințări), a comunicării mediatice și a mecanismelor de alertă rapidă (este în curs de desfășurare un proiect pilot al partenerilor GHSI privind alertarea și raportarea rapide). Grupul și-a consolidat capacitatea de abordare a unor riscuri specifice (cum ar fi ricina sau antraxul).
* 3. Aspectele frontaliere au o importanță deosebită în cadrul grupului de lucru privind gripa pandemică. Diferențele și argumentele științifice pe care se bazează deciziile politice privind măsurile frontaliere (cum ar fi introducerea detectoarelor la intrarea în aeroporturi sau acordarea de ajutor pentru cetățenii aflați în străinătate) sunt discutate la nivel ministerial.
* 4. Grupul de lucru privind substanțele chimice urmărește consolidarea capacității în domeniul substanțelor toxice industriale și stabilirea unei liste de substanțe chimice problematice. În plus, grupul monitorizează contramăsurile medicale și domeniile de colaborare în cercetarea farmaceutică.
* 5. Grupul de lucru în domeniul radionuclear sprijină dezvoltarea unei rețele globale de laboratoare de reacție în domeniul radionuclear. În plus, acest grup examinează posibilitatea colaborării în ceea ce privește cercetarea și elaborarea de contramăsuri medicale, precum și stocarea acestora.

UE și securitatea sanitară

Securitatea sanitară constituie o temă din ce în ce mai importantă atât pentru politica europeană de securitate, cât și pentru cea a sănătății. Comitetul pentru protecția sănătății a fost creat în 2001, cu obiectivul de a elabora politici europene de securitate sanitară, mandatul său fiind reînnoit de către Consiliu în 2007. Comitetul are un plan multianual de lucru și colaborează îndeaproape cu autoritățile statelor membre în scopul îmbunătățirii nivelului de pregătire și organizării de acțiuni concrete pentru a aborda riscurile de securitate sanitară.

Comisia Europeană și statele membre ale UE au un vast program de lucru în domeniul securității sanitare, dirijat de Comitetul pentru protecția sănătății. Acesta reprezintă un forum în cadrul căruia înalții funcționari ai statelor membre și ai Comisiei Europene examinează aspecte legate de securitatea sanitară și consolidează colaborarea la nivel european. Comisia asigură legătura între GHSI și Comitetul pentru protecția sănătății, asigurând coerența activităților desfășurate de aceste organisme.

Mai multe informații despre activitatea UE în domeniul securității sanitare sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/health_security/health_security_en.htm
Mai multe informații despre GHSI sunt disponibile la adresa:
http://www.ghsi.ca/english/index.asp
Comunicatul poate fi consultat la adresa:
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Tags: , , , , ,