Fondul european de returnare 2008-2013 – Romania

Scris de Advisor pe December 2nd, 2008 in Stiri

Comisia a adoptat programul multianual pentru România în cadrul Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, suma estimată fiind de 6 milioane de euro, precum și primul program anual, pentru 2008

Vicepreședinte Comisiei Europene, Jacques BARROT, care deține portofoliul de justiție, libertate și securitate, a salutat adoptarea primului program multianual pentru implementarea Fondului european de returnare. „Odată cu aprobarea acestui program multianual, România și-a demonstrat angajamentul față de un sistem integrat și echilibrat de gestionare a returnării, care pune în evidență atât cooperarea dintre statele membre, cât și respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor returnate. Am convingerea că toate programele naționale de implementare a Fondului european de returnare vor consolida capacitatea statelor membre de a-și coordona acțiunile comune și vor încuraja dezvoltarea de standarde și practici comune în domeniul returnărilor.”

România a ales să implementeze toate cele patru priorități strategice prevăzute de fond:
1. dezvoltarea unei abordări strategice în ceea ce privește gestionarea returnărilor;
2. cooperarea între statele membre în domeniul gestionării returnărilor;
3. instrumente inovatoare specifice (inter)naționale pentru gestionarea returnărilor;
4. sprijin pentru standarde comunitare și pentru cele mai bune practici privind gestionarea returnărilor.

Printre proiectele finanțate în cadrul programului anual 2008 pentru România, se numără:
* încurajarea returnării voluntare asistate: îmbunătățirea informării potențialelor persoane returnate în ceea ce privește programele disponibile, precum și asistarea acestora în procesul de pregătire și reintegrare;
* organizarea eficace de zboruri comune, îmbunătățirea expertizei la nivel național și optimizarea dimensiunilor și efectelor unor asemenea operațiuni la nivelul UE.

Context:
Fondul european de returnare reprezintă unul dintre cele patru instrumente financiare ale Programului general privind „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație” care încurajează distribuirea echitabilă între statele membre a responsabilităților rezultate din introducerea gestionării integrate a frontierelor externe și din punerea în aplicare a unor politici comune în materie de azil și migrație. Celelalte trei fonduri sunt: Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe, Fondul pentru frontierele externe și Fondul european pentru refugiați.

Fondul european de returnare instituie un mecanism de solidaritate financiară pentru a sprijini eforturile statelor membre de a îmbunătăți gestionarea returnărilor în toate dimensiunile acestui proces, prin aplicarea conceptului de gestionare integrată a returnărilor, acordând prioritate returnării voluntare și cu scopul sprijinirii unei aplicări echitabile și eficace a standardelor comune în materie de returnare. De asemenea, fondul va sprijini acțiunile comune de returnare care implică mai multe state membre.

Bugetul general al acestui fond pentru perioada 2008-2013 este de 676 de milioane de euro, distribuit după cum urmează:
– suma de 632,9 milioane de euro, distribuită între statele membre pe baza unor criterii obiective, respectiv numărul de resortisanÈ›i ai țărilor terÈ›e care sunt sau au fost implicaÈ›i în măsuri de returnare;
– suma de 43,1 milioane de euro (7% din resursele anuale totale, în fiecare an începând cu 2009), gestionată direct de Comisie È™i destinată acÈ›iunilor comunitare.

Pentru mai multe informații privind activitățile vicepreședintelui Barrot, vă rugăm să consultați următoarea adresă: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_ro.htm
sursa: http://europa.eu

Tags: , , ,