Drepturi noi pentru pasageri

Scris de Advisor pe December 8th, 2008 in Stiri

Comisia propune drepturi noi pentru pasagerii care călătoresc cu autobuzul și pe cale maritimă

Comisia Europeana a adoptat pe 4 decembrie 2008 două propuneri legislative stabilind o serie de drepturi pentru pasagerii care utilizează serviciile de autobuz și maritime atât pe rutele interne, cât și internaționale. Drepturile includ reguli minime de informare a tuturor pasagerilor înainte de și în timpul călătoriei, asistență și despăgubiri în cazul întreruperii călătoriilor, măsuri în cazul întârzierilor și asistență specială pentru persoanele cu mobilitate redusă. Pentru soluționarea diferendelor propunerile prevăd organisme naționale independente, ca și în cazul sectoarelor aerian și feroviar.

„UE nu poate permite ca drepturile pasagerilor să fie diferențiate în funcție de modul de transport utilizat de aceștia. Cu aceste două noi regulamente vom acoperi toate modurile de transport. Pasagerii pot alege modul de transport preferat știind că drepturile lor sunt respectate în mod egal, indiferent de mijlocul utilizat”, a declarat Antonio Tajani, vice-președinte al Comisiei Europene responsabil cu transporturile.

Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă
Pasagerii cu dizabilități și cei cu mobilitate redusă adesea nu pot călători cu autobuzul sau cu vaporul din cauza lipsei de accesibilitate a acestor servicii și inexistenței asistenței necesare pentru nevoile lor.

Propunerea abordează aceste probleme interzicând discriminarea pe baza dizabilităților sau a mobilității reduse la rezervarea unei călătorii sau îmbarcarea la bordul unei nave sau al unui vehicul. Se acordă asistență gratuită cu condiția ca pasagerul să anunțe în prealabil că are nevoie de asistență și să ajungă la terminal sau în port, la o oră prestabilită, înainte de plecarea planificată. Personalul companiilor și angajații de la terminalele pentru autobuze sau din porturi trebuie să aibă cunoștințe corespunzătoare pentru acordarea de asistență persoanelor cu dizabilități.

Despăgubiri și asistență pentru pasageri în cazul întreruperii călătoriei
Propunerea prevede că, în cazul întreruperii sau anulării călătoriei, companiile sunt obligate să furnizeze pasagerilor informații și asistență corespunzătoare și servicii alternative rezonabile.

Companiile care nu îndeplinesc aceste cerințe trebuie să plătească o despăgubire calculată pe baza prețului biletului.

Responsabilitatea pentru decesul și vătămarea pasagerilor
Propunerea stabilește norme privind responsabilitatea companiilor pentru pasageri și bagajele lor. Pasagerii vor fi îndreptățiți la despăgubiri uniforme și vor beneficia de norme armonizate privind responsabilitatea.

În plus, în anumite condiții, companiile nu pot contesta daunele până la o anumită valoare în cazul unui accident. Pasagerii care au suferit un accident au dreptul la plăți în avans pentru a face față dificultăților economice pe care le pot întâmpina ei sau familiile lor, ca urmare a decesului sau vătămării.

Soluționarea plângerilor și căi de recurs
Deschiderea pieței nu a îmbunătățit standardele de calitate și serviciile, așa cum se aștepta, inclusiv în ceea ce privește respectarea drepturilor pasagerilor, mijloace simple de soluționare a diferendelor și căi de recurs care să fie utilizate de toate companiile.

Lipsa procedurilor comune izolează pasagerii, care trebuie să se descurce printre diferitele proceduri și termene limită.

Țările UE vor trebui să înființeze organisme care să asigure respectarea legislației pentru a garanta implementarea acestor regulamente pe teritoriul lor. Dacă pasagerul unui autobuz sau al unui vapor consideră că nu i-au fost respectate drepturile, el poate supune această problemă atenției companiei în cauză. Dacă nu este satisfăcut cu răspunsul primit, poate depune plângere la organismul național desemnat de țara în cauză pentru a asigura respectarea legislației.
Pentru informații suplimentare consultați:
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/index_en.htm ; sursa ec.europa.eu

Tags: , ,