Conferinta de la Poznań despre schimbari climatice

Scris de Advisor pe November 30th, 2008 in Evenimente

Schimbări climatice: Conferința de la Poznań trebuie să impună un ritm accelerat negocierilor în vederea unui nou acord global privind clima

În cadrul conferinței Națiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice, care se desfășoară la Poznań, în Polonia, în perioada 1-12 decembrie, Comisia Europeana și statele membre UE au ca obiectiv accelerarea negocierilor internaționale în vederea unui nou acord mondial privind clima și vor insista asupra înregistrării unor progrese în mai multe domenii. Conferința de la Poznań marchează o etapă importantă a negocierilor internaționale lansate la Bali în luna decembrie a anului trecut, care ar trebui să conducă la încheierea unui nou acord internațional la sfârșitul anului 2009 la Copenhaga. Comisarul pentru mediu, dl Stavros Dimas, va participa la sesiunea la nivel înalt a conferinței, prevăzută pentru perioada 11-12 decembrie.

„Criza financiară a subliniat cât de periculos este să ignorăm avertismentele evidente”, a afirmat comisarul. „Nu ne putem permite să repetăm această greșeală în cazul schimbărilor climatice, dacă dorim să evităm ca acestea să aibă, în deceniile următoare, consecințe economice și sociale grave, probabil catastrofale. Deși este prea devreme să ne așteptăm la progrese majore, conferința de la Poznań trebuie să realizeze trecerea de la discuții exploratorii la negocieri concrete și să transmită un semnal clar că întreaga lumea se îndreaptă în direcția încheierii unui tratat ambițios privind clima, peste un an, la Copenhaga.

Obiectivele principale ale UE privind noul acord mondial
Cadrul viitor, care va acoperi perioada următoare anului 2012, după expirarea obiectivelor privind emisiile ale Protocolului de la Kyoto, trebuie să beneficieze de o participare mondială și să ofere o abordare exhaustivă și ambițioasă a problemei schimbărilor climatice. În „viziune sa comună”, țările dezvoltate trebuie să își reducă drastic emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020, oferind, în același timp, țărilor în curs de dezvoltare sprijin tehnologic și financiar pentru a evolua producând emisii reduse de dioxid de carbon și să se adapteze efectelor schimbărilor climatice care sunt inevitabile.

UE consideră că încălzirea globală nu trebuie să depășească cu mai mult de 2°C nivelurile epocii preindustriale, deoarece există numeroase dovezi științifice care atestă că, dincolo de acest prag, riscul apariției unor schimbări climatice ireversibile, potențial catastrofice, va deveni mult mai mare. Menținerea limitei de 2°C implică faptul că volumul mondial al emisiilor trebuie să atingă nivelul maxim în 2020 și că, până în 2050, acesta trebuie să fie cel puțin înjumătățit față de nivelurile din 1990. Pentru a opri creșterea volumului mondial de emisii de gaze, țările dezvoltate trebuie să își reducă, până în 2020, volumul colectiv de emisii cu 30% față de nivelurile din 1990, în timp ce națiunile în curs de dezvoltare, în special marile economii emergente, ar trebui să țină sub control creșterea volumului lor de emisii, menținându-l cu 15-30% sub nivelul preconizat pentru 2020 în condiții economice obișnuite.

Prioritățile conferinței de la Poznań
Conferința de la Poznań constituie o ocazie excelentă de a trage concluziile negocierilor de până acum, de a le accelera ritmul, de a înregistra progrese suplimentare și de a pune baze solide pentru ultimul an de negocieri.

UE va insista asupra realizării următoarelor rezultate principale:
* un acord privind un program de lucru clar, în scopul orientării negocierilor în 2009, inclusiv o eventuală reuniune ministerială extraordinară spre jumătatea anului;
* progrese în direcția adoptării unei „viziuni comune” extinse de acțiune în cooperare, inclusiv obiectivele pentru 2020 și 2050;
* o evaluare aprofundată a modului în care poate fi îmbunătățit și consolidat Protocolul de la Kyoto; este posibilă și poate fi implementată imediat o decizie de raționalizare a gestionării mecanismului de dezvoltare curată prevăzut de Protocolul de la Kyoto, un important canal de finanțare și sprijin tehnologic pentru o dezvoltare cu emisii reduse de dioxid de carbon în țările în curs de dezvoltare;
* o decizie fermă privind punerea în funcțiune, cât mai curând posibil, a Fondului de adaptare din cadrul Protocolului de la Kyoto, pentru țările în curs de dezvoltare, prin soluționarea problemelor sale inițiale.

Sesiunea la nivel înalt a conferinței se va axa pe dezvoltarea unei viziuni comune și pe modalitățile de finanțare a viitorului acord. Aceasta va fi precedată pe 8-9 decembrie de o reuniune internațională a miniștrilor de finanțe la Varșovia.

Dat fiind că s-a ajuns deja la un consens global în ceea ce priveÈ™te faptul că noul tratat trebuie să soluÈ›ioneze problema despăduririi din zonele tropicale – sursă a 20% din emisiile mondiale – Comisia Europeană va promova propunerile sale recente de reducere la jumătate a despăduririlor tropicale până în 2020 È™i de stopare a reducerii suprafeÈ›elor împădurite ale planetei până în 2030. Ea propune, printre altele, stabilirea unui mecanism mondial privind carbonul forestier pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare (a se vedea IP/08/1543).

Pachetul de măsuri al UE privind clima și energia
EU și-a afirmat poziția de lider, angajându-se ca până în 2020 să își reducă emisiile cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 și cu până la 30% în condițiile în care alte țări dezvoltate se angajează să efectueze reduceri similare în cadrul noului acord mondial.

Pachetul legislativ privind clima și energia propus de Comisie în ianuarie 2008 va contribui în mare parte la atingerea de către UE a acestor obiective. Pachetul de măsuri se află în faza finală a negocierilor și se regăsește pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European din 11-12 decembrie, care coincide cu sesiunea la nivel înalt a conferinței de la Poznań.

Context
Conferința reunește cele 192 de părți semnatare ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC), printre care se numără și Statele Unite, precum și cele 183 de părți semnatare ale Protocolului de la Kyoto. Comunitatea Europeană, precum și toate statele membre sunt părți semnatare ale ambelor.

În cadrul dezbaterilor la nivel înalt, delegația UE va fi condusă de „troica” compusă din ministrul francez al ecologiei, dl Jean-Louis Borloo, ministrul ceh al mediului, dl Martin Bursik și comisarul Dimas.

Informații suplimentare:
sursa: http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/climat/poznan_08.htm
MEMO/08/747

Tags: , , , ,