Mic dictionar de abrevieri

Scris de Advisor pe April 9th, 2009 in Dictionar

AMPOSDRU – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane

ACPART – AgenTia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social

ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari

ARACIP РAgentia Rom̢na de Asigurare a Calitatii In Invaaam̢ntul Preuniversitar

ARACIS РAgentia Rom̢na de Asigurare a Calitatii In Invatam̢ntul Superior

CE – Comisia Europeana

CNC – Cadrul National al Calificarilor

CNFP РCentrul National de Formare a Personalului din Invatam̢ntul Preuniversitar

CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

EQF – European Qualifications Framework

sursa: Fonduri Europene SIDRU