ISO 9001 – Obiectivele calitatii – Sinteza ideilor principale

Scris de Advisor pe June 19th, 2015 in Articole

Obiectivele calitatii ISO 9001 pentru managementul calitatii

ISO 9001

Conducerea de varf trebuie sa stabileasca obiective de calitate, bine fundamentate si masurabile, ori de cate ori acestea sunt necesare organizatie pentru a acoperi cerintele legate de produse, fiind bazate pe fundatia oferita de politica din domeniul calitatii.

ISO 9004

Se precizeaza ca obiectivele calitatii duc la imbunatatirea performantei organizationale si recomanda ca managementul superior sa le elaboreze bazandu-se pe planificarea strategica a organizatiei si pe politica de calitate. Sunt sugerati o serie de factori care merita a fi luati in considerare la elaborarea obiectivelor si la comunicarea acestora, astfel incat fiecare angajat sa poata contribui la atingerea lor.

ISO 9000

In sectiunea 3.2.5 este definita notiunea de “obiectiv de calitate” iar in sectiunea 2.5 se explica rolul lor in cadrul politicii si avantajele indeplinirii obiectivelor.

Cerintele de documentare

• Necesitatea intocmirii obiectivelor politicii de calitate.
• Exista cerinta expresa ca obiectivele de calitate sa fie cuantificabile.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Au fost elaborate obiective de calitate masurabile la toate nivelurile functionale si ierarhice relevante din cadrul organizatiei?
• Cum sunt documentate obiectivele de calitate?
• Obiectivele de calitate includ respectarea cerintelor pentru produsele si/sau serviciile organizatiei?
• Organizatia a identificat activitatile si procesele necesare pentru a indeplini obiectivele de calitate (sistemul de management al calitatii, realizarea produselor si/sau serviciilor, procesele de verificare)?

Rezumatul activitatilor de management

• Organizatia ar trebui sa-si utilizeze procesul de planificare strategica si politica din domeniul calitatii drept cadru pentru elaborarea obiectivelor de calitate.
• Managementul superior elaboreaza obiectivele de calitate drept metoda pentru gestionarea imbunatatirii continue in cadrul organizatiei.
• Obiectivele de calitate trebuie sa fie masurabile si comunicate intr-o asemenea maniera incat fiecare membru al personalului sa poata contribui la realizarea lor.
• Obiectivele de calitate trebuie sa fie analizate si revizuite in mod regulat si sistematic.

Rezumatul actiunilor legate de obiectivele de calitate

Conducerea de varf trebuie sa asigure intocmirea unor obiective de calitate adecvate.

1. Elaborarea de obiective de calitate:

1.1 Pentru performanta companiei si pentru satisfacerea cerintelor consumatorilor
1.2 Pentru indeplinirea cerintelor legate de produse
1.3 La toate nivelurile si departamentele relevante ale organizatiei
1.4 Care sa permita evaluarea si masurarea
1.5 Care sprijina politica de calitate