Cursuri ISO pentru Cresterea capacitatilor din comunicatii si marketing

Scris de Advisor pe July 26th, 2012 in Articole

conf. “Catalogul de asistenta tehnica ISO si de programe de formare pentru membrii ISO” – programe de formare profesionala organizate de ISO pentru membrii sai

Obiective
De a organiza activitati de informare asupra standardelor si de promovare a acestora la nivelul organizatiilor nationale de standardizare in beneficiul utilizatorilor de standarde. Cursul ofera o introducere si formare practica asupra marketingului si vanzarilor de standarde internationale si de alte pachete ISO (Organizatia Internationala pentru Standardizare) asociate lor.

Cursul isi doreste sa dezvolte abilitatile de a intelege:
• Sistemul ISO in general si rolul ISO/CS in special
• Marketingul in general si marketingul sistemului ISO in special
• Politicile de baza care guverneaza sistemul ISO
• Importanta drepturilor de autor si a protectiei proprietatii intelectuale ISO
• Politicile si procedurile ISO POCOSA 2005 ISO privind drepturile de autor, drepturile de exploatare ale acestora si vanzarile publicatiilor ISO
• Pachetul de produse, inclusiv folosirea serverului ISOSTD
• Pachetul de preturi, inclusiv structura de stabilire a preturilor, drepturile de autor si retrocesiunile
• Pachetul de distribuitori
• Pachetul de promovare, inclusiv folosirea site-ului de marketing si comunicatii ISO

Metode de punere in aplicare
Ateliere regionale.

Beneficiarii finali
Personalul responsabil cu serviciile de informare, de vanzare si de marketing din cadrul organismelor nationale de standardizare.