Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare (ISO 9001:2008)

Scris de Advisor pe January 29th, 2018 in Standarde

ISO 9001:2008 – Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare – Sinteza ideilor principale

ISO 9001: Organizatia va decide cu privire la tipul si frecventa monitorizarii si masurarii necesare pentru a asigura ca un produs satisface cerintele clientilor si/sau ale altor parti interesate, identificand dispozitivele necesare pentru aceste activitati si elaborand proceduri pentru a asigura faptul ca activitatile de monitorizare si masurare sunt derulate in conformitate cu specificatiile organizatiei. Organizatia trebuie sa mentina dispozitivele intr-o conditie corespunzatoare pentru a asigura activitati precise de monitorizare, masurare si calibrare. Rezultatele acestor activitati, alaturi de rapoartele cu privire la intretinerea dispozitivelor, vor fi pastrate sub forma de inregistrari. Cerintele specifice sunt asociate unor programe informatice folosite in scopul monitorizarii si masurarii. Cand un dispozitiv nu mai este conform este necesar ca masuratorile anterioare sa fie verificate pentru a se asigura ca respectiva lipsa de conformitate a dispozitivului nu s-a reflectat in nonconformitati ale produsului finit.

ISO 9004: Se detaliaza aspecte legate de continutul si rezultatele proceselor de monitorizare si masurare, punandu-se accent pe masurile luate de organizatie pentru a elimina problemele potentiale din cadrul proceselor in vederea micsorarii nevoii organizatiei de a se baza pe activitatile de monitorizare si masurare.

ISO 9000: In sectiunile 3.8.2 si 3.10 se ofera definitii cu privire la “inspectie” si la “termenii referitori la asigurarea calitatii pentru procesele de masurare”.

Cerinte cu privire la documentare

Este necesara intocmirea de inregistrari cu privire la referinta utilizata pentru calibrare si verificare, la validitatea rezultatelor anterioare de masurare si la rezultatele calibrarii.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Organizatia a stabilit masuratorile ce trebuie sa fie efectuate?
• Organizatia a stabilit dispozitivle de monitorizare si verificare necesare pentru asigurarea conformitatii produsului fata de cerintele specificate?
• Sunt utilizate dispozitive de masurare si monitorizare pentru a asigura capacitatea de masurare?
• Dispozitivele sunt calibrate si ajustate periodic sau inaintea utilizarii utilizand echipamente certificate conform standardelor nationale sau internationale?
• Rezultatele calibrarii sunt inregistrate?
• Cand trasabilitatea fata de standardele nationale sau internationale nu poate fi facuta avand in vedere ca nu exista standarde specifice, rezultatele calibrarii sunt inregistrate?
• Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt protejate cu privire la ajustari care ar invalida calibrarea?
• Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt protejate fata de deterioare si defectare in timpul manipularii, intretinerii si pastrarii?
• Organizatia a realizat validarea rezultatelor anterioare obtinute cu ajutorul unor dispozitive de masurare si monitorizare gasite a fi necalibrate? S-au luat actiuni corective?
• Software-ul folosit pentru monitorizarea si masurarea cerintelor specifice a fost validat inaintea utilizarii?

Rezumatul activitatilor manageriale referitoare la controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare

• Pentru a avea certitudinea acuratetii datelor, procesele de monitorizare si masurare ar trebui sa includa confirmarea ca dispozitivele sunt corespunzatoare utilizarii, identificabile si mentinute la o precizie predefinita, in conformitate cu standarde acceptate.

Rezumatul actiunilor referitoare la controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

1. Stabilirea proceselor de monitorizare si masurare necesare pentru a demonstra conformitatea produsului
2. Stabilirea necesarului de dispozitive de monitorizare si masurare in vederea furnizarii datele necesare
3. Stabilirea proceselor pentru a asigura ca activitatile necesare de monitorizare si masurare sunt efectuate
4. Calibrarea echipamentelor in conformitate cu standardele cunoscute, ajustarea lor in caz de necesitate
a. Identificarea si inregistrarea desfasuratorului calibrarii si a standardelor implicate
b. Folosirea, in caz de necesitatea, a unui program informatic specific
5. In cazul necesitatii reajustarii dispozitivelor se initiaza verificarea validitatii rezultatelor masuratorilor anterioare si se iau masurile corespunzatoare cu privire la produsul masurat anterior
6. Identificarea echipamentului prin prisma statusului calibrarii
7. Tinerea de inregistrari cu privire la calibrarea echipamentelor
8. Protejarea echipamentelor fata de ajustari ce ar duce la nonconformitati
9. Protejarea echipamentului in fata deteriorarii in timpul manipularii si stocarii