Analiza proiectarii si dezvoltarii in ISO 9001

Scris de Advisor pe January 9th, 2018 in Standarde

Analiza proiectarii si dezvoltarii – Sinteza ideilor principale

Organizatia urmeaza sa deruleze “analize sistematice” ale activitatilor de proiectare si dezvoltare in momente bine definite pentru a se asigura ca rezultatele indeplinesc cerintele de proiectare si dezvoltare cat si cele legate de produs, identificand si corectand problemele inainte ca acestea sa aiba un impact asupra proiectarii si dezvoltarii, in ansamblu. Toate grupurile implicate in proiectare si dezvoltare ar trebuie sa fie reprezentate in cadrul acestor analize, iar rezultatele acestora urmeaza a fi tratate drept inregistrari de calitate.

Sunt oferite exemple de subiecte care pot fi abordate in cadrul analizelor.

Cerinte legate de documentare

• Este necesara tinerea de inregistrari cu privire la analize si la actiunile luate.

Intrebari utile pentru auditul intern

• In cadrul organizatiei se deruleaza analize ale proiectarii si/sau dezvoltarii?
• Analizele sunt specificate in cadrul documentelor legate de planificarea proiectului ?
• Cine participa in cadrul acestor analize ? Participa persoanele potrivite ?
• Rezultatele analizelor sunt documentate ? Sunt luate actiuni ulterioare analizelor ?

Rezumatul activitatilor manageriale legate de analiza proiectarii si dezvoltarii

Analizele sistematice trebuie derulate in etapele potrivite ale procesului de proiectare si dezvoltare, cat si la finalizarea acestuia.

Rezumatul actiunilor cu privire la analiza proiectarii si dezvoltarii

1. Derularea de analize planificate pentru:

a. A determina daca rezultatele indeplinesc cerintele
b. A identifica problemele si a propune solutii
(Analizele sunt planificate conform specificatiilor sectiunii 7.3.1, participantii trebuind sa numere persoane responsabile pentru actiunile care sunt analizate.)

2. Tinerea de inregistrari cu privire la analize si la actiunile luate.