Consultanta ISO 19011 – Auditarea sistemelor de management

Scris de Advisor pe December 10th, 2011 in Standarde

ISO a publicat recent o editie actualizata a standardului de audit ISO 19011, care va economisi bani, timp ÅŸi resurse prin furnizarea unei abordari uniforme a auditurilor sistemelor de management: ISO 19011:2011 – Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

În mediul de afaceri de astăzi, multe organizaţii încorporează o serie de sisteme de management cum ar fi sistemul de management al calitatii ISO 9001, al mediului ISO 14001, acela pentru servicii IT si pentru securitatea informaţiilor ISO 27001. Ca rezultat, aceste organizaţii doresc să armonizeze şi, acolo unde este posibil, sa combine auditarea acestor sisteme.

ISO 19011 : 2011, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management, a fost elaborat de comitetul tehnic ISO / TC 176, Managementul calitatii si asigurarea calitatii, subcomitetul SC 3, Sprijinirea tehnologii. Acesta este disponibil prin institutele nationale membre ISO (Asociatia de Standardizare din Romania, la noi in tara – www.asro.ro).

Acesta poate fi, de asemenea, obţinut direct de la secretariatul central ISO, la pret 142 de franci elvetieni, prin ISO Store sau prin contactarea departamentului de marketing, comunicare şi informare al Organizatiei Internationale pentru Standardizare. (sursa: Organizatia Internationala pentru Standardizare, www.iso.org)