Cerinte de documentare in Managementul calitatii

Scris de Advisor pe June 23rd, 2018 in Articole

In ce constau cerintele de documentare?

Documentarea unui sistem de management al calitatii trebuie sa includa un manual al calitatii, politica de calitate, obiectivele de calitate, sase proceduri documentate specifice si alte documente necesare pentru a planifica, opera si controla in mod eficient procesele organizatiei. De asemenea, documentarea trebuie sa includa inregistrarile specifice solicitate in cadrul fiecarul paragraf al standardului.

De ce trebuie indeplinite cerintele de documentare?

• Pentru a asigura o performanta solida a activitatilor specifice
• Pentru a furniza un fundament pentru imbunatatirea proceselor
• Pentru a oferi un fundament pentru auditarea sistemului de management al calitatii

Sfaturi practice la implementarea ISO 9001

• Identificati mai intai procesele si interactiunea lor (vedeti sectiunea 4.1)
• Procesele simple derulate de personal competent nu trebuie documentate; la fel nu trebuie documentate interactiunile simple dintre procese
• Utilizati diagrame al proceselor

Intrebari utile pentru autocontrol ref. la cerinte de documentare

• Au fost identificate procesele necesare pentru sistemul de management al calitatii?
• Politica de calitate si obiectivele calitatii sunt documentate si controlate?
• Procedurile solicitate de ISO 9001 sunt documentate?
• Secventialitatea si interactiunea dintre aceste procese a fost determinata?
• Au fost determinate metode si criterii de control pentru procesele din cadrul sistemului de management al calitatii?
• Exista informatii disponibile pentru a sprijini operarea si monitorizarea proceselor?
• Procesele sunt monitorizate, masurate si analizate, luandu-se actiunile corespunzatoare pentru obtinerea imbunatatirii continue si a rezultatelor planificate ?
• Sistemul de management al calitatii a fost elaborat, documentat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu?
• S-a asigurat controlul proceselor externalizate din cadrul sistemului de management al calitatii?
• La determinarea amplorii documentarii s-a luat in considerare marimea organizatiei, complexitatea proceselor, abilitatile, instruirea si competenta personalului?