Sistemul de management al POAT

Scris de Advisor pe November 20th, 2008 in Evenimente

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

„Programul Operaţional Asistenţă Tehnică este nu numai primul in România, dar chiar printre primele din Europa care au primit certificarea sistemului de management si control (compliance assessment), si aceasta este o realizare demnă de a fi subliniata. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică POAT poate să fie un program mic din punctul de vedere al alocării, insă este foarte important deoarece succesul său ajuta foarte mult alte programe să înregistreze succese”, a declarat Alessandro Rainoldi, Sef Adjunct de Unitate, DG Regio.

Reuniunea a avut scopul de a revizui progresul implementării POAT în ultimele luni. Pe parcursul întâlnirii au avut loc informări asupra stadiului evaluării conformităţii sistemelor de management ÅŸi control, asupra implementării acestui Program OperaÅ£ional (detaliat pe axe prioritare ÅŸi domenii majore de intervenÅ£ie), pregătirii activităţilor de evaluare ÅŸi planului de comunicare POAT. La eveniment au participat reprezentanÅ£i ai Autorităţilor de Management pentru Programele OperaÅ£ionale, Autorităţii de Audit, Autorităţii de Certificare ÅŸi Plata, AgenÅ£iei NaÅ£ionale pentru Egalitatea de Åžanse între Femei ÅŸi BărbaÅ£i, AgenÅ£iei NaÅ£ionale a FuncÅ£ionarilor Publici, Alianta Confederatiilor Patronale din Romania. De asemenea, au fost prezenÅ£i Dl. Răzvan Cotovelea, Director General al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (MEF), Dna Livia Chiriţă, Director al Autorităţii de Management pentru Programul OperaÅ£ional Asistenta Tehnica, iar în calitate de observatori din partea Comisiei Europene – Dl. Alessandro Rainoldi (DG Regio) ÅŸi Dna Aura Răducu (DG Regio).

Programul Operaţional Asistenta Tehnica urmăreşte să asigure sprijinul şi instrumentele adecvate pentru coordonarea şi implementarea eficiente si eficace în România a Instrumentelor Structurale 2007-2013. Pe de altă parte, programul îşi propune să pregătească următoarea perioadă de programare a Instrumentelor Structurale. De asemenea, POAT sprijină diseminarea coordonată la nivel naţional a mesajelor cu caracter general privind Instrumentele Structurale în România şi implementarea Planului de Comunicare IS si POAT, în concordanţă cu Strategia Naţionala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.
sursa: www.fonduri-ue.ro, 31 oct.2008
resurse despre fonduri structurale

Tags: