Plangeri de larg interes ale consumatorilor

Scris de Advisor pe November 27th, 2008 in Stiri

Reparații colective: Comisia așteaptă puncte de vedere privind rezolvarea plângerilor de larg interes ale consumatorilor

Comisia Europeană a publicat o Carte verde cu privire la reparațiile colective pentru consumatori în care se abordează facilitarea reparațiilor în situații în care, din cauza practicilor unui singur comerciant care încalcă legislația privind protecția consumatorilor, au de suferit un număr mare de consumatori. Violarea normelor de protecție a consumatorilor include tarifarea abuzivă a acestora – prin intermediul unor tarife ascunse sau prin facturare supraîncărcată – publicitate înșelătoare pe site-uri internet sau lipsa comunicării de informații obligatorii cu privire la produse financiare. Aceste tipuri de practici ilegale, dacă lezează un număr mare de consumatori, pot produce pagube considerabile, generează concurență neloială și distorsionează piețele. Cartea verde identifică obstacolele din calea unor reparații efective în ceea ce privește accesul, eficacitatea și costurile și prezintă diferite opțiuni pentru înlăturarea decalajelor constatate. Opțiunile cuprinse în cartea verde au menirea să asigure că acei consumatori care cad victimă practicilor comerciale ilegale pot fi compensați pentru pierderile suferite, evitându-se, în același timp, pretențiile nejustificate. Observațiile pe marginea cărții verzi pot fi prezentate până la 1 martie 2009.

Comisarul european pentru protecția consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat: „Consumatorii care cad victimă activităților ilegale, cum ar fi tarifarea abuzivă, publicitatea înșelătoare sau înșelătoriile pur și simplu, au dreptul la compensație. La ora actuală, mai ales atunci când cererile de compensare sunt puține și izolate, acest drept este mai mult teoretic din cauza obstacolelor în calea exercitării sale practice. Există un decalaj judiciar, un decalaj material și există găuri negre în sistemul nostru de reparații, care nu le lasă consumatorilor nicio cale de urmat. Situația actuală este, în mod evident, nesatisfăcătoare. Trebuie să găsim o cale de a transforma dreptul fundamental al consumatorului la reparație într-o realitate pentru mai multe persoane.”

Situația actuală

Odată cu expansiunea piețelor de larg consum dincolo de frontiere, un număr foarte mare de consumatori pot avea de suferit din cauza aceleiași practici sau a unor practici similare din partea unui comerciant. Efectul unei practici incorecte poate avea o extindere atât de mare încât poate distorsiona piețele. De exemplu, băncile din Regatul Unit se află sub investigație pentru impunerea sistematică a unor tarife excesive în cazul a sute de mii de consumatori ale căror conturi au intrat în descoperire[1].

Un grup de consumatori din Portugalia a acționat în justiție o companie de telecomunicații care a impus celor trei milioane de clienți ai săi un „tarif de start”. Ca urmare a acestei plângeri comune, tribunalul din Lisabona a hotărât că tariful respectiv era ilegal și că trebuia să fie returnat clienților. Compensația de care au beneficiat clienții a fost de ordinul a 70 de milioane de euro.

Problema

Consumatorii se pot adresa întotdeauna tribunalului pentru a obține o reparație individuală. În principiu, plângerile de masă s-ar putea rezolva printr-un mare număr de plângeri individuale. Totuși, studiile realizate de Comisie arată că în prezent, atunci când consumatorii care au de suferit din cauza unei practici incorecte doresc să apeleze la justiție, obstacolele cu care se confruntă sunt substanțiale[2], în ceea ce privește accesul, eficacitatea și costurile.

Având în vedere că, în cazul în care există, reparațiile colective pot să ofere o modalitate complementară utilă de reducere a pagubelor suferite de consumatori, cartea verde se concentrează asupra reparațiilor colective ca instrument care poate contribui la rezolvarea problemelor cu care se confruntă consumatorii atunci când doresc să obțină reparații în cazul unor plângeri de masă atât în context național, cât și transfrontalier. 76% dintre consumatori ar fi mai dispuși să își apere drepturile la tribunal dacă s-ar putea asocia altor consumatori.

Întărirea capacității consumatorilor de a avea acces la reparații efective are mai multe avantaje:

* asigură compensarea consumatorilor care au avut de suferit din cauza unor practici comerciale incorecte ilegale pentru pierderile suferite;
* îmbunătățește nivelul general de respectare a legislației UE prin descurajând angajarea societăților în activități ilegale care le conferă un avantaj competitiv incorect față de alți operatori;

Cartea verde prezintă mai multe opțiuni pentru dezbatere. (1) nicio acțiune imediată, (2) cooperare între statele membre pentru extinderea sistemelor naționale de reparații colective la consumatorii din alte state membre fără un mecanism de reparații colective, (3) un amestec de instrumente politice pentru întărirea reparațiilor pentru consumatori (inclusiv mecanisme alternative de dispută colectivă pentru consumatori, acordarea de puteri autorităților naționale de control de a solicita comercianților să ofere compensații consumatorilor și extinderea mecanismelor de rezolvare a plângerilor pentru valori mici la plângeri de masă), (4) măsuri, obligatorii sau nu, de adoptare în toate statele membre a unei proceduri judiciare pentru reparații colective. Se poate lua în considerare și o combinație între elemente diferite din cadrul acestor opțiuni.

Context

Studiile și sondajele realizate la comanda Comisiei arată că obstacolele în calea consumatorilor, inclusiv costurile deosebit de ridicate, riscul litigiilor, procedurile complexe și îndelungate, duc la situația în care unul din cinci consumatori europeni nu se adresează tribunalului pentru obținerea de reparații mai mici de 1 000 de euro. Jumătate dintre consumatori afirmă că nu ar recurge la tribunal pentru a obține reparații mai mici de 200 de euro. Numai 13 state membre aplică în prezent diferite sisteme naționale care asigură posibilitatea reparațiilor colective pentru consumatori.

Realitatea este că aceste mecanisme naționale nu s-au aplicat decât în câteva cazuri în ultima perioadă. De exemplu, în Germania, numai patru persoane la 10 milioane participă anual la acțiuni în reparație, în timp ce sistemul de reparații colective din Portugalia a reușit ca, printr-un singur caz, să fie de folos unui mare număr de persoane.

Cartea verde:

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm
Observațiile trebuie să fie trimise până la 1 martie 2009 pe adresa:
mailto:Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu
A se vedea MEMO/08/741; MEMO/05/489
sursa: http://europa.eu

Tags: , , , ,