Managementul resurselor in conformitate cu prevederile standardului ISO 9001

Scris de Advisor pe October 21st, 2013 in Articole

Domeniul de aplicare al managementului resurselor se refera la:

• Resursele umane
• Facilitatile si echipamentul tehnic
• Mediul de lucru

Oragnizatia care intentioneaza sa implementeze sistemul de calitate ISO 9001 trebuie se asigure daca detine resurse suficiente pentru a produce bunuri si a presta servicii de calitate, capabile sa satisfaca exigentele consumatorilor. Auditorii vor cauta sa observe daca lipsa acestor resurse reprezinta cauza principala a nonconformitatilor.

Eventualele probleme legate de aceste resurse sau cantitatea lor insuficienta reprezinta cauze potentiale pentru aparitia nonconformitatilor.

Pe masura ce auditurile interne sau sistemul de actiuni corective identifica problemele legate de resurse drept cauze principale ale nonconformitatilor, este necesar sa se aduca imbunatatiri semnificative in cadrul acestora.

Furnizarea de resurse adecvate reprezinta nucleul sistemului de management al calitatii.

Resursele umane

In plus fata de instruirea angajatilor pentru realizarea sarcinilor de serviciu, trebuie evaluata si eficacitatea respectivei instruiri. De asemenea, trebuie sa fie determinate criteriile pentru competenta. Angajatul trebuie sa fie constient de relevanta si importanta activitatilor pe care le desfasoara. In plus acesta trebuie sa inteleaga modalitatea in care contribuie la obtinerea obiectivelor de calitate.

In cadrul auditului final de certificare trebuie sa fiti capabili sa raspundeti la eventualele intrebari legate de cerintele de competenta pentru o pozitie specifica si sa reusiti sa aratati auditorului faptul ca angajatii din acea pozitie ierarhica indeplinesc cerintele respective, fiind fiind pregatiti profesional in mod eficient.

Facilitatile si echipamentul tehnic

Auditorii vor evalua cladirile, spatiul de lucru, echipamentul tehnic si serviciile suport pentru a determina daca acestea contribuie intr-o anumita masura la aparitia nonconformitatilor.

Pot fi identificate aspecte negative ale sistemului de calitate daca devine evident ca furnizarea insuficienta a resurselor reprezinta cauza principala a nonconformitatilor sistemului de management al calitatii.

Mediul de lucru

Factorii de mediu au un impact direct asupra calitatii produselor si serviciilor. Factori precum gradul de curatenie, temperatura, ergonomia la locul de munca, calitatea iluminatului, pot afecta calitatea sau pot cauza nonconformitati.

Auditorii iau in considerare factorii ambientali in cadrul evaluarii, putand ajunge la concluzia ca existenta unui control inadecvat asupra mediului de lucru poate fi cauza principala a nonconformitatilor din cadrul sistemului de management al calitatii.