ISO 24510-24511 pentru apa potabila si canalizare

Scris de Advisor pe October 8th, 2008 in Standarde

ISO 24510 si ISO 24511 pentru imbunatatirea calitatii serviciilor de apă către consumatori

Un nou pachet de standarde ISO ofera comunitatii internaţionale instrumente practice pentru a aborda provocările globale de gestionare  în mod eficient a resurselor limitate de apă, în scopul de a oferi acces la apă potabilă şi canalizare  populaţiei.

ISO a publicat recent  trei standarde care furnizează cerintele pe care ar trebui sa le indeplineasca activitatile de prestari servicii referitoare la sistemele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Aceste standarde internaţionale sunt proiectate pentru a ajuta autorităţile şi operatorii lor de a atinge un nivel de calitate care îndeplineşte cel mai bine aşteptările utilizatorilor şi ale principiilor dezvoltării durabile.

Secretarul general al ISO, Alan Bryden,spune: “Aceste standarde ISO vor juca un rol principal în promovarea accesului la apa potabilă ÅŸi la serviciile sanitare de bază, prin bună guvernare, la toate nivelurile. Publicarea lor reprezinta un prim pas in a răspunde preocuparii OrganizaÅ£iei NaÅ£iunilor Unite la recunoaÅŸterea faptului că accesul la apă este un drept fundamental al omului. ONU a stabilit un obiectiv ambiÅ£ios de a mări accesul la apa potabilă ÅŸi servicii de canalizare, în special în ţările în curs de dezvoltare “.

ISO 24510, “activităţi legate de apa potabilă ÅŸi servicii de canalizare – Linii directoare pentru evaluarea ÅŸi îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori”, este un standard orientat catre următoarele subiecte:
•    o scurtă descriere a componentelor serviciilor adresate consumatorilor;
•    core objectives for the service, with respect to users’ needs and expectations; obiectivele de bază cu privire la nevoile şi aşteptările consumatorilor;
•    liniile directoare pentru satisfacerea asteptarilor si nevoilor consumatorilor;
•    criteriile de evaluare pentru consumatori în conformitate cu liniile directoare furnizate;
•    exemple de indicatori legate de criteriile de evaluare care pot fi folosite in evaluarea performantei serviciului.

ISO 24511, “activităţi legate de apa potabilă ÅŸi servicii de canalizare – Linii directoare pentru managementul sistemului de canalizare ÅŸi ISO 24512, “activităţi legate de apa potabilă ÅŸi servicii de canalizare – Linii directoare pentru managementul de distributie si utilizare a apei potabile cat si pentru evaluarea serviciilor de distributiei a apei”, dezbat următoarele subiecte:

•    o scurtă descriere a componentelor fizice/de infrastructură şi manageriale/instituţionale ale utilitatilor de apa;
•    obiectivele de bază , considerate a fi relevante la nivel global, mai larg;
•    linii directoare pentru gestionarea utilitatilor de apa;
•    liniile directoare in procesul de evaluare a serviciilor de furnizare a apei, criterii de evaluare legate de obiectivele şi indicatorii de performanţă .

Obiectivul acestor standarde internaţionale este de a furniza liniile directoare pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor destinate consumatorilor în concordanţă cu obiectivele stabilite de către autorităţile relevante. Ele pot oferi, de asemenea, metode si instrumente pentru a defini, la nivel local, obiective si specificatii.

Jean-Luc Redaud, presedintele comitetului tehnic ISO, ISO / TC 224 care a dezvoltat aceste standarde, spune: “Multe părÅ£i interesate sunt implicate în furnizarea serviciilor de apă ÅŸi de aceea aceste  standarde vor fi utile in înfiinÅ£area sistemelor colective de evaluare care să permită îmbunătăţirea continuă a serviciilor pentru consumatori. Aceasta presupune clarificarea responsabilităţilor tuturor celor implicaÅ£i. Unul din obiectivele principale ale comisiei este de a stabili linii directoare în scopul de a dezvolta o mai bună înÅ£elegere a responsabilităţilor ÅŸi a sarcinilor tuturor părÅ£ilor interesate. O puternică orientare spre ţările în curs de dezvoltare a fost adoptată de către TC prin crearea unui grup ad-hoc, condusa de Maroc, în scopul sprijinirii ţărilor în curs de dezvoltare în aplicarea acestor standarde. O primă versiunea acestor standarde a fost lansata în unele ţări africane. ”

Punerea în aplicare a standardelor va fi monitorizata pentru a se obtine feedback in scopul imbunatatirii continue.

Noile standarde au fost elaborate de ISO / TC 224, Serviciul de activităţi referitoare la sistemele de alimentare cu apă potabilă ÅŸi sistemele de canalizare – criteriile de calitate a serviciului ÅŸi indicatori de performanţă.

Tags: , , , , ,