Implementarea ISO 9001 – Angajamentul managementului

Scris de Advisor pe October 1st, 2013 in Articole

Ghid de implementare ISO 9001: Responsabilitatea managementului – Angajamentul managementului (5.1)

Sinteza ideilor principale

ISO 9001

Managementul de varf trebuie sa fie angajat in crearea si implementarea unui sistem de management al calitatii ISO 9001si in imbunatatirea continua a acestuia. Conducerea superioara a organizatiei isi va demonstra acest angajament prin derularea a cinci tipuri de activitati. Aceste activitati se refera la comunicarea la nivelul intregii organizatii a importantei critice a respectarii cerintelor clientilor si a altor cerinte, la elaborarea politicii si obiectivelor din domeniul calitatii, la analizele efectuate de management cu privire la sistemul de management al calitatii si la asigurarea necesarului de resurse pentru a permite functionalitatea sistemului de management al calitatii.

ISO 9004

Sunt sugerate o serie de actiuni pe care conducerea superioara a organizatiei ar trebui sa le ia in considerare pentru a maximiza gradul de satisfactie al consumatorilor si pentru a obtine beneficii pentru toate partile interesate; sunt recomandate o serie de metode de masurare a performantei pentru a sprijini obtinerea obiectivelor; se prezinta activitatile legate de principiile de management al calitatii fata de care conducerea trebuie sa-si demonstreze capacitatea de gestionare si angajamentul; sunt facute observatii cu privire la activitatile care trebuie sa fie implementate pentru a optimiza procesele.

ISO 9000

In sectiunea 2.6, Rolul managementului de varf in cadrul sistemului de management al calitatii 9001 se prezinta actiunile care pot fi luate de management.

Cerintele documentare

• Nu este necesara o documentatie particulara, desi dovada legata de angajamentul managementului fata de sistemului de management al calitatii trebuie sa fie prezenta.
• In aceasta sectiune a standardulu ISO 9001 se reaminteste managementului de varf despre necesitatea existentei unui proces care nu trebuie doar sa asigure comunicarea si sensibilizarea cu privire la politica si obiectivele din domeniul calitatii ale organizatiei dar si sa asigure continuitatea acestei comunicari.
• In plus, managementul de varf trebuie sa fie constient de importanta responsabilitatilor pe care le detine in cadrul implementarii standardului ISO 9001 cat si de nevoia de a-si demonstra angajamentul fata de sistemul de management al calitatii in modalitati care sa nu poata fi doar evaluate de auditori ci si sa fie folosite de restul membrilor organizatiei, pentru a mentine si imbunatati procesele.

Intrebari utile pentru auditul intern

• Managementul a stabilit obiectivele din domeniul calitatii si a dezvoltat o politica de calitate?
• Se desfasoara analizele efectuate de management?
• Managementul asigura resursele necesare si analizeaza gradul de adecvare al acestora?
• Exista un proces care sa asigure faptul ca toti angajatii inteleg importanta indeplinirii cerintelor legale, reglementatoare si ale clientilor?
• Exista un proces care sa asigure dezvoltarea de programe specifice pentru comunicarea cerintelor legale si ale clientilor?
• Exista dovezi cu privire la indeplinirea acestor programe in cadrul inregistrarilor legate de analizele efectuate de management ?

Rezumatul activitatilor de management

• Managementul de varf al organizatie trebuie sa fie un model de lidership, sa-si arate angajamentul si sa fie implicat activ in cresterea gradului de satisfactie a consumatorilor si in repectarea cerintelor legale si reglementatoare.
• Managementul organizatiei trebuie sa elaboreze politica de calitate ca o dovada a propriului angajament fata de calitate; politica de calitate trebuie sa stimuleze imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii.
• Conducerea superioara trebuie sa defineasca metode de masurare pentru a determina daca obiectivele planificate au fost atinse.
• De-a lungul dezvoltarii, implementarii ISO 9001 si gestionarii sistemului de management al calitatii, conducerea superioara trebuie sa fie implicata in dezvoltarea obiectivelor din domeniul calitatii, fie prin participarea la elaborarea lor sau prin asigurarea unui cadru si mediu propice pentru intocmirea acestora.
• Conducerea de varf a organizatie trebuie sa evalueze la intervale regulate sistemul de management al calitatii.
• In cadrul dezvoltarii, implementarii si gestionarii sistemului de management al calitatii, conducerea superioara a organizatiei trebuie sa tina cont de principiile de management prezentate in cadrul sectiunii 4.1.

Rezumatul actiunilor legate de angajamemtul managementului

1. Comunicarea importantei cerintelor statutare, reglementatoare, legale si ale clientilor.
2. Elaborarea politicii in domeniul calitatii. (Politica din domeniul calitatii trebuie sa fie dedicata imbunatatirii continue.)
3. Elaborarea obiectivelor din domeniul calitatii. (Obiectivele din domeniul calitatii trebuie sa reflecte imbunatatiri de-a lungul timpului.)
4. Realizarea analizelor efectuate de management. (Analizele trebuie sa acopere cel putin toate aspectele prezentate in acest articol.)
5. Furnizarea resurselor necesare.