Certificarea ISO 14001 si Reducerea consumului energetic

Scris de Advisor pe January 1st, 2013 in Articole

Impactul economic al utilizarii standardului ISO 14001 – reducerea consumului energetic

Inglobarea metodelor si specificatiilor ISO 14001 – managementul mediului – in activitatea curenta a unei organizatii are ca rezultat obtinerea unor efecte dual-pozitive, economice si ambientale.

Un important aspect economic, cu consecinte directe asupra mediului, se refera la consumul de energie.

Standardul ISO 14001 reglementeaza aspectele legate de consumul energetic, propunand solutii pentru optimizarea acestuia.

Tinand cont ca la ora actuala ponderea energiei „verzi”, provenita din surse nepoluante, regenerabile sau libere (energia hidraulica, solara, eoliana, geotermala, mareica) este inca nesemnificativa in cosul energetic global si zonal, orice modalitati de reducere a consumului energetic are ca impact si reducerea poluarii rezultate in urma folosirii materiilor si resurselor pentru crearea de energie conventionala (combustibili fosili, materiale radioactive etc).

ISO 14001 raspunde asadar nu numai nevoii economice a unei organizatii de a-si diminua cheltuielile dar si cerintei de protejare a mediului ambiant, in conformitate cu directivele si strategiile pe termen lung ale UE referitoare la reducerea consumului energetic si la cresterea ponderii energiilor neconventionale si alternative in cosul energetic.

In accelerarea punerii in practica a initiativelor generoase fundamentate in standardul ISO 14001 vine in ajutor si tendinta mondiala a producatorilor de varii echipamente, cu consum energetic redus, optimizat sau personalizat, orientare incurajata de ISO.

In perfect acord cu principiile organizatiei care l-a creat, standardul ISO 14001 imbina eficient interesele producatorilor de echipamente cu cele ale utilizatorilor, dar si cu cerintele de mediu in ceea ce priveste consumul energetic.