Cerintele standardului ISO 14001:2004

Scris de Advisor pe September 9th, 2013 in Articole

In cadrul acestui document va oferim o prezentare rezumativa a cerintelor standardului ISO 14001:2004. In cadrul acestui standard international sunt descrise specificatiile si cerintele legate de un sistem de management al mediului. Toate cerintele standardului sunt prezentate respectand ordinea prezenta in documentul oficial. Am considerat util sa precizam si sectiunea din standard unde regasiti cerintele prezentate.

Cerinte generale (sectiunea 4.1)

O organizatie trebuie sa creeze, documenteze, implementeze si sa imbuntateasca continuu propriul sistem de management al mediului, prezentand modalitatea in care acesta indeplineste toate cerintele prevazute de standardul ISO 14001. Organizatia defineste domeniul de aplicare al sistemului de management al mediului (limitele organizationale in care se aplica sistemul de management al mediului).

Politica de mediu (sectiunea 4.2)

O organizatie trebuie sa detina o politica sau o declaratie de angajare specifica, dezvoltata de catre conducerea de varf a companiei, cu privire la domeniul de aplicare al sistemului de management al mediului, in conformitate cu standardul ISO 14001. In general aceasta consta intr-o scurta declaratie care sintetizeaza actiunea sistemului de management al mediului.

Exista o serie de elemente specifice care trebuie cuprinse in cadrul politicii de mediu, cum ar fi respectarea cerintelor legale sau de alta natura, prevenirea poluarii si imbuntatirea continua. In plus, politica de mediu trebuie sa fie comunicata tuturor angajatilor si persoanelor care lucreaza in numele companiei implementatoare. De asemenea, politica de mediu trebuie sa fie prezentata publicului.

Politica de mediu ofera un cadru pentru analizarea obiectivelor si tintelor de mediu, fiind corespunzatoare naturii si dimensiunii entitatii incluse in cadrul domeniului de aplicare.

Acesta politica trebuie sa fie documentata, implementata si mentinuta. Actualizarea ei se face prin intermediul revizuirii sistemului de management al mediului cat si cu ajutorul proceselor de imbunatatire continua.

Aspectele de mediu ( sectiunea 4.3.1)

Este necesara o procedura pentru identificarea elementelor cu impact asupra mediului (incuzand cuantificarea dimensiunii acestui impact) pe care organizatia le poate controla si influenta. Dupa identificarea acestora se determina si gradul de relevanta al elementelor pentru organizatie.

Standardul ISO 14001 nu detaliaza care sunt aspectele care trebuie sa fie semnificative si nici modalitatea de evaluare a gradului de relevanta. Cu toate acestea se asteapta din partea organizatiei ca acesta sa utilizeze un proces temeinic si verificabil pentru determinarea gradului de relevanta a elementelor cu impact asupra mediului, fata de care compania are control.

Modalitatea in care activitatile, produsele sau serviciile organizatiei interactioneaza cu mediul se concretizeaza in elementele care au impact asupra mediului. Maniera in care un asemenea element modifica mediul reflecta impactul acestuia asupra mediului.

Prezentarea acestor aspecte ajuta organizatia sa identifice felul in care afecteaza mediul, sa ierarhizeze elementele cu impact major asupra mediului si sa foloseasca sistemul de management al mediului pentru a le gestiona, controla si optimiza.

In concluzie organizatia trebuie sa asigure de faptul ca cele mai semnificative elemente cu impact asupra mediului sunt luate in considerare de catre sistemul de management al mediului. Un articol detaliat despre cerintele ISO 14001 gasiti pe siteul www.consultanta-certificare.ro. In vederea asigurarii faptului ca sistemul de management al mediului este imbunatatit continuu aceste informatii specifice trebuie actualizate permanent.